Đề thi học kì 2 môn Hóa học lớp 12- THPT Chu Văn An- Hà Nội

Tải về

Học247 xin giới thiệu đến quý bạn đọc tài liệu Đề thi trắc nghiệm học kì 2 môn Hóa học 12 năm học 2017-2018 của trường THPT Chu Văn An- Hà Nội, nhằm giúp các em tham khảo và tổng hợp lại những kiến thức quan trọng trong quá trình học, đồng thời luyện tập để chuẩn bị thật tốt cho kì thi học kì sắp tới. Chúc các em học tốt!

SỞ GD – ĐT HÀ NỘI

TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN

 

Mã đề thi 01

ĐỀ THI HỌC KÌ II

Môn thi: HÓA HỌC – KHỐI 12

Thời gian làm bài:  45 phút

(32 câu trắc nghiệm)

 

 

Câu 1: Chất nào của nhôm tác dụng với dung dịch NaOH

            A. Fe                  B. Cu                     C. Mg                    D. Al

Câu 2: Hợp chất nào dưới đây có tính lưỡng tính

            A. Fe(OH)3        B. Fe2O3                C. Al(OH)­3            D. CuO

Câu 3: Cho phương trình hóa học:  2Cr  +  3Sn2+  → 2Cr3+  +  3Sn. Câu nào sau đây diễn tả đúng vai trò của các chất?

    A. Cr là chất oxy hóa, Sn2+ là chất khử.           D. Cr là chất khử, Sn2+ là chất oxy hóa.

    C. Sn2+ là chất khử, Cr3+ là chất oxy hóa         C. Cr3+ là chất khử, Sn2+ là chất oxi hóa.

Câu 4: Khí sinh ra khi cho Fe + H2SO4  đặc nóng  là khí nào sau đây

            A. NO                B. CO2                           C.H2                    D. SO2

Câu 5: Kim loại không tác dụng với nước ở nhiệt độ thường là:

            A. K                   B. Ca                     C. Cu                     D. Na

Câu 6: Để làm kết tủa hoàn toàn Al(OH)3 từ dung dịch Al2(SO4)3 cần dùng lượng dư dung dịch

            A. BaCl­2             B. NaOH               C. Ca(OH)2           D. NH3

Câu 7: Cho từ từ đến dư dung dịch Na2CO3 vào dung dịch AlCl3, ta thấy:

            A. Có kết tủa trắng keo, sau đó kết tủa tan.

            B. Có kết tủa trắng keo và có khí bay ra

            C. Tạo kết tủa trắng keo sau chuyển thành kết tủa đỏ nâu.

            D. Không có hiện tượng gì 

Câu 8: Cho từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch CuSO4, ta thấy:

            A. Có kết tủa xanh, kết tủa không tan

            B. Có kết tủa trắng và có khí bay ra

            C. Tạo kết tủa trắng xanh sau chuyển thành kết tủa đỏ nâu.

            D. Tạo kết tủa xanh sau đó kết tủa tan.

Câu 9: Để nhận biết hai kim loại dạng bột mất nhãn chứa Al và Fe

A. Dung dịch NaOH                       

B. Dung dịch HCl            

C. H2O                     

D. Dung dịch FeSO4

Câu 10: Một nguyên tố có Z = 24, vị trí của nguyên tố đó là:

           A.Chu kì 4, nhóm IA                                     B. Chu kì 4, nhómVIA

           C. Chu kì 2, nhóm IVA                                  D. Chu kì 4,nhóm VIB

Câu 11: Trong các phản ứng hóa học, các nguyên tử kim loại:

A. Chỉ thể hiện tính khử.

B. Chỉ thể hiện tính oxy hóa.

C. Có thể hiện tính oxy hóa hoặc thể hiện tính khử.

            D. Không thể hiện tính khử hoặc tính oxy hóa

Câu 12: Cho sơ đồ phản ứng: Fe   + X  → FeS

            X là:                   A. SO3                   B. H2S                   C. SO2          D. S

Câu 13: Dung dịch chứa muối X không làm đổi màu quỳ tím, dung dịch chứa muối Y làm quỳ tím hóa xanh. Trộn hai dung dịch trên với nhau thấy tạo kết tủa. Vậy X và Y có thể là cặp chất nào trong các cặp chất dưới đây?

            A. Na2SO4 và BaCl2                        B. Ba(NO3)2 và Na2CO3

            C. KNO3 và Na2CO3                       D. Ba(NO3)2 và K2SO4

Câu 14: Dãy gồm các nguyên tố được sắp xếp theo chiều giảm dần tính kim loại là:

            A. K, Na, Mg, Al                             B. Al, Na, Mg, K 

            C. Na, K, Al, Mg                             D. Mg, Al, K, Na

Câu 15: Nhỏ từ từ dung dịch NaAlO2 vào dung dịch HCl và lắc liên tục. Hiện tượng xảy ra là:

            A. Có kết tủa xuất hiện, sau đó kết tủa tan    

            B. Có kết tủa xuất hiện và kết tủa không tan

            C. Không có kết tủa xuất hiện                       

            D. Không có kết tủa xuất hiện, sau đó có kết tủa xuất hiện

Câu 16: Hàm lượng các bon có trong gang là

            A. 2- 5 % khối lượng                       B. 0 - 2 % khối lượng

            C. 5 - 10 % khối lượng                    D. > 10% khối lượng

Câu 17: Ngâm hỗn hợp A gồm 3 kim loại Fe, Ag và Cu trong dung dịch chỉ chứa chất tan B. Fe, Cu phản ứng hoàn toàn nhưng lượng Ag không đổi. Chất B là:

            A. AgNO3          B. Fe(NO3)3          C. Cu(NO3)2          D. HNO3                 

Câu 18: Cho các chất rắn : Cu, Fe, Ag và các dung dịch: CuSO4, FeSO4, FeCl3. Khi cho chất rắn vào dung dịch(một chất rắn + một dung dịch). Số trường hợp xảy ra phản ứng là:

            A. 2                    B. 3                       C. 4                       D. 6

Câu 19: Kim loại nào dưới đây có tính từ

            A. Na                 B. Cu                     C. Fe                     D. Al

Câu 20: Cho 23,2 gam Fe3O4 tác dụng với dung dịch HCl dư thu được muối sắt có khối lượng là:

            A. 48,6gam        B. 28,9gam            C. 45,2g                D. 25,4g  

 

{--Các em có thể thực hành làm bài thi trực tuyến tại Trắc nghiệm Online: Đề thi học kì 2 môn Hóa học 12 năm 2018  --}

 

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung đề thi trắc nghiệm cuối học kỳ 2 môn Hóa học lớp 12 năm học 2017- 2018.

Để xem toàn bộ nội dung các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh lớp 12 ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong kì thi học kì sắp tới.

Các em quan tâm có thể xem thêm các tài  liệu tham khảo cùng chuyên mục:

Chúc các em học tốt và có một mùa thi đạt nhiều thành công!