Đề thi HK2 môn Địa lý lớp 8 phòng GD&ĐT Vĩnh Tường

Tải về

HỌC247 giới thiệu đề thi học kì 2 môn Địa lý lớp 8 nhằm giúp các em có thêm tư liệu tham khảo và ôn tập chuẩn bị cho kì thi kết thúc chương trình Địa lý lớp 8.

ĐỀ THI HỌC KÌ 2 MÔN ĐỊA LÝ LỚP 8

 

A. Phần trắc nghiệm (2,0 điểm):

Hãy chọn đáp án đúng trong các câu sau:

Câu 1. Khu vực Đông Nam Á là cầu nối giữa:

A. Châu Á và châu Đại Dương.

B. Châu Á và châu Âu.

C. Châu Á và châu Phi.

D. Châu Âu và châu Phi.

Câu 2. Sông Mê Kông chảy qua địa phận:

A.  4 nước.

B. 5 nước.

C. 6 nước.

D. 7 nước.

Câu 3.  Quốc gia Đông Nam Á có lãnh thổ nằm hoàn toàn trong nội địa:

A. Việt Nam.

B. Thái Lan.

C. Cam-pu-chia.

D. Lào.

Câu 4.  Phần đất liền nước ta nằm giữa các vĩ tuyến:

A. 8023’B- 23034’B

B. 8034’B- 23023’B

C. 8023’N- 23034’N

D. 8034’B- 23023’N

B. Phần tự luận (8,0 điểm):

Câu 5. (5,0 điểm)

a. Nêu đặc điểm chung của sông ngòi Việt Nam.

b. Trình bày đặc điểm vị trí địa lí Việt Nam về mặt tự nhiên.

c. Chứng minh rằng nước ta có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú, đa dạng.

Câu 6. (3,0 điểm)

Cho bảng số liệu sau:

Diện tích rừng Việt Nam (Đơn vị: triệu ha)

Năm

1943

1993

2001

Diện tích rừng

14,3

8,6

11,8

a. Tính tỉ lệ (%) độ che phủ rừng so với đất liền (làm tròn là 33 triệu ha).

b. Vẽ biểu đồ theo tỉ lệ đó.

.........

Trên đây là nội dung 2 đề thi học kì 2 môn Địa lý lớp 8. Để xem đầy đủ nội dung đề thi và đáp án chi tiết, các em vui lòng đăng nhập website học247.net chọn Xem online hoặc Tải về. Chúc các em học tốt và đạt kết quả trong kì thi!