Đề thi HK1 môn GDCD 10 trường THPT năm học 2016-2017

Tải về

Sau khi sưu tầm và tổng hợp Học 247 giới thiệu đến các em Đề thi HK1 môn GDCD 10 trường THPT năm học 2016-2017 giúp các em ôn lại kiến thức chuẩn bị cho kì thi HK1 sắp tới. Bên cạnh đó Bộ đề cương này có thể giúp các em luyện thi THPT QG năm 2018 và kì thi Đại học - Cao đẳng sắp tới. Chúc các em ôn thi thật tốt!

                                           ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2016 - 2017

                                     Môn:    GDCD 10  ( chương trình cơ bản)

                  Thời gian: 45 phút ( Không kể thời gian phát đề)

 

Đề 2:

A.PHẦN TRẮC NGHIỆM : (10 CÂU,4Đ). Chọn và khoanh tròn một đáp án đúng nhất.

  Câu1: Theo triết học Mác –Lê nin,vận động là?

   A.Sự biến đổi.                                                                               B.Sự phát triển.

   C.Sự biến hóa                                                                               D.Sự biến đổi,sự biến hóa nói chung.

Câu2: Khuynh hướng tất yếu của quá trình phát triển là?

  A.Cái này thay thế cái kia.                                                            B.Cái không mới thay thế cái cũ.

  C.Cái tiến bộ thay thế cái lạc hậu.                                                D.Cái có sau thay thế cái có trước.

Câu3 :Theo quan điểm của triết học,nguyên nhân của sự phủ định siêu hình?

  A.Nằm ngoài bản thân sự vật.                                 B.Nằm ngay trong bản thân sự vật.

  C.Nằm giữa cái cũ và các mới.                               D.Nằm trước cái mới.

 Câu4: Theo quan điểm của triết học Mác –Lê nin,cái mới,cái tiến bộ luôn ra đời trên cơ sở

   A.Phủ định sạch trơn cái cũ.                                 B.Vứt bỏ hoàn toàn cái cũ.

   C.Kế thừa tất cả cái cũ.                                          D.Giữ lại yếu tố tích cực của cái cũ.

 Câu5: Chủ nghĩa duy vật biện chứng cho rằng, thực tiễn rất đa dạng và  phong phú gồm:

  A.Hai giai đoạn cơ bản.                                                    B.Hai bước cơ bản.

  C.Hai khâu cơ bản.                                                           D.Ba hình thức cơ bản.

Câu6: Nhận thức lý tính đem lại cho con người những hiểu biết về các đặc điểm:

   A. Bên trong sự vật.                                            B.Cơ bản của sự vật.

   C.Gần gũi với sự vật                                           D.Bên ngoài sự vật

Câu7: Hoạt động cơ bản nhất của thực tiễn là gì?

  A.Cải tạo thế giới                                                  B.Hiểu biết thế giới.

  C.Nhìn nhận về thế giới.                                       C.Sản xuất vật chất.

Câu8: Câu nào sau đây không thể hiện con người là chủ thể của lịch sử:

    A.Con người là động lực các cuộc cách mạng.      B.Con người là sản phẩm của giới tự nhiên.

    C.Con người là sản phẩm của lịch sử.                D.Con người sáng tạo nên giá trị vật chất,tinh thần của xã hội.

Câu9: Lao động là hoạt động cơ bản nhất chỉ có

    A.Ở một số loài động vật.                                              A.Ở một số loài thực vật .

    C.Ở động vật có vú.                                                        D.Ở con người.      

  Câu10: Điền từ thích hợp và chỗ trống: Lịch sử phát triển của xã hội là lịch sử của con người  hoạt  động.................................. ........................của mình.

{-- xem đầy đủ nội dung ở phần xem online hoặc tải về --}

Trên đây là trích đoạn một phần nội dung Đề thi HK1 môn GDCD 10 trường THPT năm học 2016-2017. Để xem toàn bộ nội dung các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.