Đề thi HK1 môn GDCD 10 trường PTDTNT PI NĂNG TẮC năm học 2016-2017

Tải về

Sau khi sưu tầm và tổng hợp Học 247 giới thiệu đến các em Đề thi HK1 môn GDCD 10 trường PTDTNT PI NĂNG TẮC năm học 2016-2017 giúp các em ôn lại kiến thức chuẩn bị cho kì thi HK1 sắp tới. Bên cạnh đó Bộ đề cương này có thể giúp các em luyện thi THPT QG năm 2018 và kì thi Đại học - Cao đẳng sắp tới. Chúc các em ôn thi thật tốt!

TRƯỜNG PTDTNT PI NĂNG TẮC                                 KIỂM TRA HỌC KÌ I

      BỘ PHẬN CHUYÊN MÔN                                       NĂM HỌC 2016- 2017.                                                                                                                                    

                                                                           MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 10

                                                                                            (Chương trình chuẩn )

                                                                       (Thời gian 45 phút, không kể thời gian chép đề )

 


Câu 1: Câu nào sau đây không có yếu tố biện chứng?

A. Trời sinh voi trời sinh cỏ.                              B. Có thực mới vực được đạo.

C. Môi hở răng lạnh.                                            D. Rút dây động rừng.

Câu 2: Vai trò chủ thể của con người thể hiện ở:

A. Sáng tạo ra mọi nguồn cảm hứng.                B. Sáng tạo ra của cải vật chất.

C. Sáng tạo ra giá trị văn hoá.                            D. Sáng tạo ra giá trị vật chất và giá trị tinh thần.

Câu 3: Lịch sử loài người được hình thành khi:

A. Con người biết săn bắn, hái lượm.              B. Con người biết sản xuất của cải vật chất.

C. Con người tách mình khỏi thế giới loài vật.         D. Con người biết chế tạo ra công cụ lao động.

Câu 4: Để phân biệt chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm, người ta căn cứ vào :

A. Việc con người có nhận thức được thế giới hay không .

B. Quan hệ giữa vật chất và ý thức, cái nào có trước, cái nào có sau, cái nào quyết định cái nào.

C. Vấn đề coi trọng lợi ích vật chất hay coi trọng yếu tố tinh thần .

D. Việc con người nhận thức thế giới như thế nào .

Câu 5: Thực tiễn là:

A. Hoạt động vật chất của con người, mang tính lịch sử, xã hội.

B. Toàn bộ những hoạt động vật chất có mục đích mang tính lịch sử, xã hội  của con người.

C. Hoạt động vật chất mang tính lịch sử, xã hội của loài người.

D. Hoạt động vật chất có mục đích nhằm cải tạo thế giới tự nhiên của con người.

Câu 6: Trước dịch bệnh H5N1, rất nhiều người đã mắc bệnh và tử vong, để phòng và chữa H5N1 con người tìm ra vacxin và đưa vào sản xuất. Điều này thể hiện vai trò gì của thực tiễn đối với nhận thức ?

A. Cơ sở.                                                                 B. Mục đích.

C. Động lực.                                                           D. Tiêu chuẩn của chân lý.

Câu 7: Đâu không phải là đặc trưng của sự phủ định biện chứng ?

A. Cái mới ra đời phủ định hoàn toàn cái cũ.

B. Nguyên nhân của sự phủ định nằm bên trong sự vật, hiện tượng

C. Cái mới ra đời có sự kế thừa những yếu tố tiến bộ, tích cực của cái cũ

D. Là sự phủ định có tính khách quan

Câu 8: Hãy chỉ ra câu phát biểu sai :

A. Chất và lượng luôn luôn thống nhất với nhau trong một sự vật.

B. Sự biến đổi về chất bắt đầu từ sự biến đổi về lượng.

C. Sự biến đổi về lượng bao giờ cũng dẫn đến sự biến đổi về chất .

D. Chất mới ra đời lại bao hàm một lượng mới tương ứng.

{-- xem đầy đủ nội dung ở phần xem online hoặc tải về --}

Trên đây là trích đoạn một phần nội dung Đề thi HK1 môn GDCD 10 trường PTDTNT PI NĂNG TẮC năm học 2016-2017. Để xem toàn bộ nội dung các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.