Đề kiểm tra 45' môn Vật Lý 6 giữa HK1 có đáp án năm 2016

Tải về

HỌC247 xin giới thiệu đến các em Đề kiểm tra 45 phút giữa Hoc kì 1 môn Vật Lý lớp 6 năm 2016-2017 có lời giải và đáp án chi tiết được sưu tầm và chọn lọc. Tài liệu bao gồm các dạng bài tập trắc nghiệm và tự luận đa dạng với lời giải và đáp án chi tiết cụ thể . Hi vọng tài liệu này sẽ giúp các em ôn tập tốt và củng cố lại kiến thức chương trình Vật lý lớp 6, chuẩn bị thật tốt cho kì thi học kì sắp tới.

ĐỀ KIỂM TRA I TIẾT

HỌC KÌ I  - NĂM HỌC : 2016-2017

Môn : Vật lý 6 – Thời gian làm bài 45 phút
 

Phần I: ( 4,0 điểm )  Trắc nghiệm khách quan

A: (2,5 điểm) –Chọn câu trả lời đúng nhất

1. Trên vỏ hộp sữa có ghi 450g ,số đó cho biết gì?

A. Khối lượng của hộp sữa ;                                                     

B. Khối lượng của sữa trong hộp                     

C. Trọng lượng của sữa trong hộp ;                                                          

D. Trọng lượng của hộp sữa

2. Đơn vị chính để đo khối lượng là:

           A. Niutơn (N) ;                      B. mét (m) ;                      

           C. Ki lô gam ( kg) ;                D. Lít(l)

3. Gió tác dụng vào  cánh buồm một lực

           A. Nâng ;                                B. Đẩy ;                            

           C. Hút ;                                    D. Kéo

4. Người ta dùng bình chia độ có độ chia nhỏ nhất là 1cm3 và chứa 30 cm3 nước trong bình. Để đo thể tích của một vật( vật rắn không thấm nước) khi thả vật ngập vào nước trong bình thì mực nước trong bình dâng lên chỉ tới vạch 56. Trong các kết quả ghi sau đây: Kết quả nào là đúng?

           A.  84 cm3 ;                                                                              B.   26 cm3    ;                                              

           C  . 86 cm3                                                                                D. . 26cm3

5. Một vật có khối lượng 2,5 kg, thì vật đó có trọng lượng là:

           A.  2,5N ;                               B.  0,25N ;                            

           C.  25N ;                                D.  250N

6. Hai lực cân bằng là hai lực:

           A. Mạnh như nhau,cùng phương ,ngược chiều ;                                                                   

           B. Mạnh như nhau     

          C. Mạnh như nhau,cùng phương , cùng chiều ;                                                                     

           D. Có cùng phương ngược chiều

7. Khối lượng của một vật là:

           A. Chỉ sức nặng của vật đó ;                                                             

           B. Chỉ trọng lượng của vật đó                          

          C. Chỉ lượng chất tạo thành vật đó ;                                                  

           D. Chỉ chất tạo thành vật đó

8. Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau:

  1. Trọng lực có phương thẳng đứng và có chiều hướng về phía trái đất         
  2. Trọng lực có phương thẳng đứng và có chiều bất kỳ                     
  3. Trọng lực có phương và chiều bất kỳ       
  4. Trọng lực có phương thẳng đứng và có chiều hướng từ dưới lên trên

9. Đơn vị đo độ dài là

           A.  Mét (m) ;                                                        B. Lít (l) ;                         

           C. Ki lô gam (kg) ;                                               D. Mét vuông(m2)

10. Cách qui đổi nào sau đây là đúng?

A. 2,05m3=20500dm3  ;                                                                                                                                               

B. 50cm3=5000mm3 ;       

C. 1,5m3=1500lít;                                                                      

D. 15dm3=0,15m3

B: (1,5 điểm) Chọn từ ( cụm từ ) thích hợp điền vào chỗ trống các câu sau:

Lực mà vật A tác dụng lên vật B có thể làm(1)……………………………..vật B hoặc làm(2)………………………………………………………vật B ,hai kết quả này có thể (3)……………………….xảy ra.

Phần II: (6,0 điểm) Tự luận

Câu 1: (1,0 điểm) Giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của mmột thuớc là gì?

Câu 2: (1,0 điểm)  Trọng lực là gì? Lực được tính bằng đơn vị gì?

Câu 3: ( 2,0 điểm)  Hãy trình bày cách đo thể tích của vật rắn không thấm nước bằng cách dùng bình chia độ?

Câu 4: ( 2,0 điểm) Cho một bình chia độ , một quả trứng(không bỏlọt bình chia độ), một cái bát, một cái đĩavà nước. Hãy tìm cách xác định thể tích quả trứng?

 

 

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA I TIẾT MÔN VẬT LÝ 6

HỌC KÌ I  - NĂM HỌC : 2016-2017

Phần I: ( 4,0 điểm) Trắc nghiệm khách quan

A: ( 2,5 điểm ) Chọn câu trả lời đúng  nhất:

 Chọn đúng mỗi câu 0,25 điểm .

1B

2C

3B

4B

5C

6A

7C

8A

9A

10C

 

 B - (1,5 điểm)  Điền từ:

(1) : Biến dạng                                                                                 (0,5điểm)

(2) : Biến đổi chuyển động                                                               (0,5 điểm)

(3) : Cùng                                                                                           (0,5 điểm)

 Phần II: ( 6,0 điểm) Tự luận

{-- xem đầy đủ nội dung ở phần xem online hoặc tải về --}

 

Trên đây là trích đoạn đề thi và một phần hướng dẫn giải trong Đề kiểm tra 14 phút giữa học kì I môn Vật lý lớp 6 có đáp án chấm thi chi tiết .

Để xem toàn bộ nội dung các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Các em quan tâm có thể tham khảo thêm các tài liệu cùng chuyên mục:

Chúc các em học tập tốt và đạt kết quả cao.

 

Được đề xuất cho bạn

Tài liệu liên quan