Đề kiểm tra 45' chương Động Học Chất Điểm- THPT Chuyên Hà Tĩnh

Tải về

Đề kiểm tra thực hành 45 phút học kì 1 môn Vật lý lớp 10 của trường THPT Chuyên Hà Tĩnh dưới đây có cấu trúc gồm 2 phần bài tập trắc nghiệm và tự luận với thời gian làm bài là 45 phút. Đề có hướng dẫn giải chi tiết tiện cho các em đối chiếu với kết quả bài làm thử của mình. Hi vọng với tài liệu này sẽ giúp các em ôn tập thật hiệu quả. Mời các em cùng tham khảo.

  SỞ GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO HÀ TĨNH             ĐỀ KIỂM TRA 45' CHƯƠNG I

 TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ TĨNH                      NĂM HỌC 2016-2017

Môn thi: VẬT LÝ 10

Thời gian: 45 phút  (không kể thời gian giao phát đề)

 

I. Bài tập trắc nghiệm

01.  Từ đầu dứơi A của một máng nghiêng nhẵn một vật đựơc phóng lên với vận tốc đầu nhất định, lên tới điểm B thì dừng lại.Gọi c là trung điểm của AB,vật đó đi từ A đến C mất thời gian t.Nhu­vậy thời gian để vật đi từ C lên đến B rồi trở về C là  

 A. t                                    B.   \(2(\sqrt 2  + 1)t\)    

C.  \((\sqrt 2  - 1)t\)               D.   \((\sqrt 2  + 1)t\) 

02.  Một ngừơi đi xe đạp trên 2/3 đoạn đừơng đầu với vận tốc trung bình 10km/h và 1/3 đoạn đừơng sau với vận tốc trung  bình 20km/h.Vận tốc trung bình của ngừơi đi xe đạp trên cả quảng đừơng là 

A.  12km/h                 B.  15km/h                         C.  17km/h                       D.  13,3km/h 

03.  Chất điểm chuyển động tròn đều trên đừơng tròn bán kính R=10cm  với tốc độ dài v=0,5m/s.Chu  kỳ và tốc  độ góc của chất điểm là 

A.  T=5s; \(\omega  = 1,25\)rad/s                               B.  T=12,56s;\(\omega \) =0,5rad/s       

C.  T=125,6s; \(\omega \)=0,05rad/s                           D.  T=1,256s; \(\omega \)=5rad/s 

04.  Một vật chuyển động chậm dần đều với vận tốc đầu 5cm/s,sau 3 giây thì dừng lại.Quảng đừơng vật đã đi đựơc là 

A.  7,5cm                    B.  6cm                               C.  10cm                           D.  15cm 

05.  Hai vật thả  rơi tự do từ hai độ cao h1và h2, với h1=2h2.Tỷ số vận tốc của hai vật khi chạm đất là 

A.  V1/V2= \(\sqrt 2 \)           B.  V1 / V2 =2                    C.  V1/V2 =4                    D.  V1/V2 =1/2 

06.  Một vật rơi tự do tại nơi có gia tốc g=10m/s2,thời gian rơi là 4 giây.Thời gian vật rơi 1 mét cuối cùng là 

A.  0,3s                       B.  0,1s                               C.  0,01s                           D.  0,03s 

07.  Mặt trăng quay 1 vòng quanh trái đất hết 27 ngày đêm.Tận tốc góc của mặt trăng    quanh trái đất là 

A.  2,7.10-5rad/s        B.   2,7.10-6rad/s               C.  2,7.10-6rad/s2             D.  27.10-6rad/s 

08.  Nếu lấy vật làm  mốc là xe ô tô đang chuyển động thì vật nào sau đây đựơc xem là chuyển động? 

A.  Chua có cơ sở kết luận                                  B.  Xe ô tô                       

C.  Ngừơi lái xe                                                     D.  Cột đèn bên đừơng 

09.  Một vật đựơc ném lên  thẳng đứng từ mặt đất với vận tốc đầu V0=20m/s.Lấy g=10m/s2.Độ cao lớn nhất vật lên đựơc là 

A.  15m                       B.  10m                               C.  5m                               D.  20m 

10.  Đai lựơng đặc tr­ung cho sự biến thiên về hứơng của vận tốc  trong chuyển động  tròn là 

A.  tần số của chuyển động                                 B.  gia tốc hứơng tâm 

C.  chu kì c ủa chuyển động                                D.  gia tốc tiếp tuyến  

 

II. Bài tp t lun

Hai vật A và B chuyển động thẳng đều khi đi ngược chiều tới gặp nhau thì khoảng cách giữa chúng cứ sau 10 giây lại giảm bớt 16m,còn khi đi cùng chiều thì khoảng cách giữa chúng cứ sau 5 giây lại tăng thêm 3m.Tính vận tốc của mỗi vật

 

GỢI Ý ĐÁP ÁN LÀM BÀI

1.A 6.D 11.A
2.A 7.B 12.A
3.D 8.D 13.C
4.A 9.D 14.A
5.A 10.B 15.C

 

{-- xem đầy đủ nội dung ở phần xem online hoặc tải về --}

 

Trên đây là trích đoạn một phần nội dung trong Đề kiểm tra 45 phút học kì 1 môn Vật lý của trường THPT Chuyên Hà Tĩnh năm học 2016-2017 có đáp án.

Để xem toàn bộ nội dung các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng bộ đề này sẽ giúp các em học sinh lớp 10 ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong kì thi học kì sắp tới.

Các em quan tâm có thể xem thêm các tài  liệu tham khảo cùng chuyên mục:

Chúc các em học tốt!