Đề kiểm tra 15' chương Động Học Chất Điểm Vật Lý 10 NC

Tải về

Đề kiểm tra 15 phút Chương I- Động Học Chất Điểm môn Vật lý lớp 10 có đáp án và hướng dẫn chi tiết được Hoc247 sưu tầm và biên tập dưới đây, nhằm giúp các em học sinh ôn tập lại các kiến thức cần nắm của chương trình Vật lý 10 một cách hiệu quả , đồng thời có những kết quả tốt trong học tập. Mời các em cùng theo dõi!

- Đề kiểm tra 15’ Học kỳ 1 Khối 10 Nâng cao –

Môn Vật Lý - Chương I- Động Học Chất Điểm

Họ và tên :…........................................Lớp :10..............................................

 

Câu 1:

Tại sao trạng thái đứng yên hay chuyển động của chiếc ôtô có tính tương đối?

A. Vì chuyển động của chiếc ôtô được quan sát ở các thời điểm khác nhau.

B. Vì chuyển động của chiếc ôtô được xác định bởi những người quan sát khác nhau đứng bên lề đường.

C. Vì chuyển động của chiếc ôtô không ổn định: lúc đứng yên, lúc chuyển động.

D. Vì chuyển động của chiếc ôtô đựơc quan sát trong các hệ quy chiếu khác nhau.

Câu  2

Một chất điểm chuyển động có phương trình: x = 20 -15t + 3t2 (x đo bằng m, t đo bằng s).Vận tốc ban đầu v0 và gia tốc a của chất điểm là:

     A. v0 = -15m/s ;  a = 3 m/s2                      C. v0 = -20m/s ;  a = 6 m/s2

     B. v0 = 20m/s ;  a = 3 m/s2                              D. v0 = -15m/s ;  a = 6 m/s2

Câu 3

Một chiếc thuyền buồm chạy xuôi theo dòng sông, sau 1 giờ đi được 10km. Một khúc gỗ trôi theo dòng sông sau 1 phút trôi được 100/3 m. Vận tốc của thuyền buồm so với nước bằng bao nhiêu?

A. 8 km/h            B. 10km/h C. 12 km/h           D. 5,55m/s

Câu  4

Một người ngồi trên ghế của 1 đu quay đang quay với tần số 5 vòng/phút. Khoảng cách từ chỗ ngồi đến trục của đu quay là 3 m. Gia tốc hướng tâm của người đó là:

A. 8,2 m/s2        B.  2,96 m/s2         C.  29,6 m/s2         D.  0,82 m/s2

Câu  5

Hai vật được thả rơi tự do từ 2 độ cao khác nhau h1 và h2. Vận tốc khi chạm đất của vật thứ nhất lớn gấp 2 lần vận tốc khi chạm đất của vật thứ hai. Tỉ số các độ cao h1/h2 là bao nhiêu?

     A. h1/h2 = 2           B. h1/h2 = 0,25.                     C. h1/h2 = 4             D. h1/h2 = 3

Câu 6

Phương trình chuyển động của 1 chất điểm dọc theo trục Ox có dạng:

                         x = 2t - 6 ( x đo bằng km, t đo bằng h)

 Quãng đường đi được của chất điểm sau 2 giờ chuyển động là bao nhiêu?

      A. - 2km                  B.  2km                  C.  4km                  D. - 4km

Câu  7

Vận tốc vũ trụ cấp 1 gần bằng 8 km/s. Một tàu vũ trụ được phóng lên từ mặt đất chuyển động nhanh dần đều với gia tốc bằng 40 m/s2. Hỏi sau khi phóng bao lâu tàu đạt đến vận tốc đó?

     A.  220 s                B.  3 phút 20 giây            C.  180 s           D.  3 phút 10 giây.

Câu  8

Chọn câu sai? Vectơ gia tốc hướng tâm trong chuyển động tròn đều

A. đặt vào vật chuyển động tròn.                  C.  có độ lớn không đổi.

B. luôn hướng vào tâm của quỹ đạo.             D. có phương và chiều không đổi.

Câu  9

Một ôtô rời bến chuyển động thẳng nhanh dần đều sau 225 m đạt vận tốc 54km/h. Kể từ lúc rời bến xe mất bao nhiêu thời gian để đi được 25m?

     A. 20s                 B.  10s                 C. 25s                 D. 15s

Câu  10

Chọn câu sai? Trong chuyển động thẳng chậm dần đều thì

A. vận tốc tức thời tăng theo hàm bậc nhất của thời gian.

B. quãng đường đi được tăng theo hàm bậc hai của thời gian.

C. vectơ gia tốc cùng chiều với vectơ vận tốc.

D. gia tốc là đại lượng không đổi.

Câu  11

Hãy chỉ ra câu không đúng.

A. Quỹ đạo của chuyển động thẳng đều là đường thẳng.

B. Tốc độ trung bình của chuyển động thẳng đều trên mọi đoạn đường là như nhau.

C. Trong chuyển động thẳng đều, quãng đường đi được của vật tỉ lệ thuận với thời gian chuyển động.

D. Chuyển động đi lại của một pit-tông trong xi lanh là chuyển động thẳng đều.

Câu  12

Một vật được thả rơi từ độ cao 122,5m. Tính thời gian rơi t và quãng đường s vật rơi được trong giây cuối cùng. Lấy g = 9,8m/s2

     A. t = 4,9s ; s = 42,5s                               C. t = 5s ; s = 42,5m

     B. t = 4,9s ; s = 44,1m                              D. t = 5s ; s = 44,1m

Câu  13

Trong hệ trục tọa độ xOt, đồ thị chuyển động của vật chuyển động thẳng đều đi từ gốc tọa độ, theo chiều dương, sẽ có dạng:

A. Một đường thẳng dốc lên.

B. Một đường thẳng song song trục thời gian.

C. Một đường thẳng dốc xuống.

D. Một đường thẳng xuất phát từ gốc tọa độ, dốc lên.

Câu  14

Chọn phát biểu chính xác về vectơ gia tốc:

A. Gia tốc cho biết chiều chuyển động của vật.

B. Gia tốc cho biết mức độ nhanh chậm của chuyển động.

C. Gia tốc đặc trưng cho sự biến đổi của vectơ vận tốc theo thời gian.

D. Chỉ khi vật chuyển động biến đổi đều mới có gia tốc.

Câu  15

Chọn câu đúng. Đồ thị vận tốc của chất điểm là đường thẳng song song với trục của thời gian Ot thì:

A. chất điểm đứng yên.

B. chất điểm chuyển động nhanh dần đều theo chiều âm.

C. chất điểm chuyển động thẳng đều.

D. chất điểm chuyển động thẳng nhanh dần đều theo chiều dương.

Câu  16

Một thuyền đi từ  bến A đến bến B dọc theo một bờ sông, khoảng cách giữa 2 bến AB = 14km. Vận tốc của thuyền trong nước yên lặng là 12km/h, vận tốc dòng nước chảy là 2km/h. Khi xuôi đòng được nửa chặng đường thì thuyền bị tắt máy và trôi về đến bến B. Thời gian thuyền đi từ A đến B là:

 A. 1,2h.                      B. 1,08h.                 C. 4h.                 D.  3h.

 

{-- xem đầy đủ nội dung ở phần xem online hoặc tải về --}

 

Trên đây là trích đoạn đề thi và một phần hướng dẫn giải chi tiết trong Đề kiểm tra 15 phút Chương I- Động Học Chất Điểm có đáp án môn Vật lý lớp 10 Nâng cao.

Để xem toàn bộ nội dung các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Các em quan tâm có thể tham khảo thêm các tài liệu cùng chuyên mục:

Chúc các em học tập tốt và đạt kết quả cao.