Đề kiểm tra 15' chương Điện tích- Điện trường môn Vật lý 11

Tải về

Đề kiểm tra 15 phút Chương I- Điện tích. Điện trường môn Vật lý lớp 11 có đáp án và hướng dẫn chi tiết được Hoc247 sưu tầm và biên tập dưới đây, nhằm giúp các em học sinh ôn tập lại các kiến thức cần nắm của  chương trình Vật lý 11 một cách hiệu quả , đồng thời có những kết quả tốt trong học tập. Mời các em cùng theo dõi!

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016 - 2017

MÔN: VẬT LÝ 11

Thời gian làm bài: 15 phút

(5 câu tự luận)

Bài 1: (2đ) Khoảng cách giữa hai điện tích điểm tăng lên 4 lần, đồng thời độ lớn của mỗi   điện  tích tăng lên gấp đôi, so với lực tương tác lúc đầu, lực tương tác điện lúc sau như thế nào ?

Bài 2: (2đ) Độ lớn điện tích của một trong hai vật mang điện giảm đi một nửa, đồng thời khoảng cách giữa chúng tăng gấp đôi thì lực tương tác giữa hai vật sẽ như thế nào ?

Bài 3 : (2đ)  Hai quả cầu nhỏ có điện tích lần lượt là  \({q_1} = {10^{ - 7}}C\) và \({q_2} = {4.10^{ - 7}}C\) . Hai quả cầu đẩy nhau một lực 0,1N trong chân không. Tính khoảng cách giữa chúng ?

Bài 4 : (2đ) Hai điện tích điểm giống nhau đặt trong chân không cách nhau một khoảng là 3cm. Chúng đẩy nhau bằng một lực có độ lớn 0,4N. Tính độ lớn của mỗi điện tích điểm ?

Bài 5 : (2đ)  Hai điện tích điểm \({q_1} = {3.10^{ - 6}}\)C và \({q_2} =  - {3.10^{ - 6}}C\) đặt cách nhau 3cm trong một điện môi đồng chất có \(\varepsilon \)= 2. Tính lực tương tác giữa hai điện tích điểm ?

 

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT

BÀI

NỘI DUNG

ĐIỂM

Bài 1:

Ta có:

\(F = K\frac{{\left| {{q_1}.{q_2}} \right|}}{{{r^2}}}\)

\(\begin{array}{l}
F' = K\frac{{\left| {2{q_1}.2{q_2}} \right|}}{{\left( {4{r^2}} \right)}}\\
 = k\frac{{\left| {{q_1}.{q_2}} \right|}}{{4{r^2}}} = \frac{F}{4}
\end{array}\)

 

Bài 2:

Ta có:

\(F = K\frac{{\left| {{q_1}.{q_2}} \right|}}{{{r^2}}}\)

\(F' = k\frac{{\left| {\frac{{{q_1}}}{2}.{q_2}} \right|}}{{4{r^2}}} = \frac{F}{8}\)

 

Bài 3:

Ta có:

\(F = K\frac{{\left| {{q_1}.{q_2}} \right|}}{{{r^2}}}\)

\(\begin{array}{l}
 \Rightarrow {r^2} = k\frac{{\left| {{q_1}.{q_2}} \right|}}{F} = \frac{{{{9.10}^9}{{.10}^7}{{.4.10}^{ - 7}}}}{{{{10}^{ - 1}}}} = {36.10^{ - 4}}\\
 \Rightarrow r = {6.10^{ - 2}}m = 6cm.
\end{array}\)

 

 

 

Bài 4:

{-- xem đầy đủ nội dung ở phần xem online hoặc tải về --}

 

 

Bài 5:

 

{-- xem đầy đủ nội dung ở phần xem online hoặc tải về --}

 

 

 

Ghi chú :   Viết đúng công thức mỗi phần được 0,5đ

                 -Thế số đúng đơn vị được 0,5đ

 

Trên đây là trích đoạn đề thi và một phần hướng dẫn giải chi tiết trong Đề kiểm tra 15 phút Chương I- Điện tích. Điện trường có đáp án môn Vật lý lớp 11.

Để xem toàn bộ nội dung các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Các em quan tâm có thể tham khảo thêm các tài liệu cùng chuyên mục:

Chúc các em học tập tốt và đạt kết quả cao.