Đáp án tham khảo đầy đủ nhất 24 mã đề thi môn Vật lý kỳ thi THPT Quốc gia 2017

Tải về

HỌC247 xin giới thiệu đến quý Thầy cô, Phụ huynh và các em học sinh Gợi ý đáp án 24 mã đề thi THPT Quốc gia 2017 môn Vật Lý để giúp các em thuận lợi trong việc tra cứu và đánh giá kết quả làm bài.

      BỘ GIÁO DỤC VÀ DÀO TẠO          KỲ THI TRUNG HOC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017

              ĐỀ THI CHÍNH THỨC                      Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN - Môn: VẬT LÍ

 

Để xem đầy đủ đáp án 24 mã đề thi các em vui lòng sử dụng chức năng xem Online hoặc đăng nhập Hoc247.net tải file về máy.

GỢI Ý ĐÁP ÁN MÔN VẬT LÝ- MÃ ĐỀ 201

 

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

D

B

D

D

C

D

B

B

A

B

Câu

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Đáp án

C

B

A

C

C

B

C

C

D

C

Câu

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Đáp án

B

B

A

A

C

A

B

B

A

A

Câu

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Đáp án

C

A

A

C

A

B

C

C

C

C

 

 

GỢI Ý ĐÁP ÁN MÔN VẬT LÝ- MÃ ĐỀ 202

 

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

D

B

B

C

D

A

A

B

C

C

Câu

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Đáp án

B

D

B

B

D

A

D

D

A

A

Câu

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Đáp án

C

C

C

D

C

A

A

C

D

C

Câu

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Đáp án

B

C

C

D

A

B

B

D

A

A

 

 

GỢI Ý ĐÁP ÁN MÔN VẬT LÝ- MÃ ĐỀ 203

 

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

B

A

B

C

D

B

D

A

C

D

Câu

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Đáp án

B

B

C

D

C

D

A

C

B

C

Câu

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Đáp án

A

D

C

C

B

D

D

A

B

A

Câu

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Đáp án

B

C

D

D

C

A

A

B

A

C

 

 

GỢI Ý ĐÁP ÁN MÔN VẬT LÝ- MÃ ĐỀ 204

 

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

C

A

A

B

B

D

A

B

C

D

Câu

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Đáp án

B

B

C

D

C

D

B

D

B

B

Câu

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Đáp án

C

D

B

D

A

A

C

B

D

C

Câu

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Đáp án

D

D

A

C

D

C

D

C

A

A

 

 

GỢI Ý ĐÁP ÁN MÔN VẬT LÝ- MÃ ĐỀ 205

 

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

A

C

D

C

C

D

C

B

C

B

Câu

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Đáp án

A

D

C

B

A

A

D

A

A

D

Câu

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Đáp án

D

A

C

D

D

C

C

B

D

B

Câu

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Đáp án

C

C

D

A

B

C

A

D

B

B

 

 

GỢI Ý ĐÁP ÁN MÔN VẬT LÝ- MÃ ĐỀ 206

 

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

D

D

C

A

C

A

C

C

D

A

Câu

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Đáp án

B

A

B

B

C

C

A

C

D

C

Câu

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Đáp án

B

C

A

B

B

A

C

B

C

A

Câu

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Đáp án

A

B

C

C

A

B

B

C

A

B

 

 

GỢI Ý ĐÁP ÁN MÔN VẬT LÝ- MÃ ĐỀ 207

 

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

C

A

A

D

A

C

B

B

B

D

Câu

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Đáp án

C

D

C

A

A

A

A

B

C

D

Câu

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Đáp án

B

A

A

B

D

C

B

B

D

C

Câu

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Đáp án

C

D

A

D

C

B

D

C

D

D

 

 

GỢI Ý ĐÁP ÁN MÔN VẬT LÝ- MÃ ĐỀ 208

 

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

D

C

D

C

A

D

D

B

D

B

Câu

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Đáp án

B

B

D

A

D

D

C

C

C

D

Câu

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Đáp án

D

D

B

D

C

B

C

B

B

C

Câu

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Đáp án

B

C

A

A

B

B

D

D

C

C

 

 

GỢI Ý ĐÁP ÁN MÔN VẬT LÝ- MÃ ĐỀ 209

 

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

A

B

B

C

D

A

B

C

C

A

Câu

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Đáp án

D

B

B

C

D

C

D

A

D

D

Câu

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Đáp án

C

B

C

D

D

A

C

A

D

B

Câu

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Đáp án

C

A

B

C

A

A

B

A

A

B

 

 

GỢI Ý ĐÁP ÁN MÔN VẬT LÝ- MÃ ĐỀ 210

 

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

B

B

A

A

B

D

C

A

A

C

Câu

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Đáp án

B

C

D

B

A

A

C

A

C

D

Câu

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Đáp án

D

C

D

B

D

B

A

C

D

A

Câu

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Đáp án

B

C

D

C

A

A

C

D

B

B

 

 

GỢI Ý ĐÁP ÁN MÔN VẬT LÝ- MÃ ĐỀ 211

 

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

A

D

A

B

A

B

D

C

A

B

Câu

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Đáp án

C

D

C

B

B

B

B

D

B

C

Câu

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Đáp án

C

D

B

B

C

D

C

C

B

B

Câu

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Đáp án

C

D

B

C

D

C

B

B

A

B

 

GỢI Ý ĐÁP ÁN MÔN VẬT LÝ- MÃ ĐỀ 212

 

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

D

C

C

D

A

C

C

B

C

D

Câu

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Đáp án

A

D

B

C

D

B

B

A

A

C

Câu

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Đáp án

A

B

D

A

A

A

B

A

B

D

Câu

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Đáp án

B

C

C

D

D

B

D

C

B

C

 

{-- xem đầy đủ nội dung ở phần xem online hoặc tải về --}

Trên đây chỉ là đáp án mang tính chất tham khảo trong thời gian chờ đợi đáp án chính thức của Bộ nên có thể có một số sai sót. HỌC247 rất mong nhận được ý kiến đóng góp của quý Thầy cô, Phụ huynh và các em học sinh.