Đáp án chính thức môn Toán kỳ thi THPT Quốc gia 2017

Tải về

Chiều ngày 24/06/2017, sau khi các thí sinh đã hoàn thành tất cả các môn tại kỳ thi THPT Quốc gia 2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố đáp án chính thức các môn thi. Dưới đây là đáp án chính thức 24 mã đề thi môn Toán.

ĐÁP ÁN CHÍNH THỨC KÌ THI THPT QUỐC GIA 2017 MÔN TOÁN

24 MÃ ĐỀ

 

Để xem đầy đủ đáp án 24 mã đề thi các em vui lòng sử dụng chức năng xem Online hoặc đăng nhập Hoc247.net tải file về máy.

 

Mã đề: 101

1-D

2-B

3-B

4-C

5-B

6-D

7-A

8-C

9-D

10-B

11-B

12-C

13-A

14-C

15-D

16-D

17-C

18-B

19-C

20-B

21-D

22-C

23-C

24-B

25-D

26-D

27-A

28-D

29-A

30-B

31-C

32-D

33-C

34-D

35-C

36-B

37-C

38-A

39-B

40-C

41-B

42-D

43-B

44-B

45-C

46-C

47-D

48-D

49-D

50-D

 

Mã đề: 102

1-D

2-A

3-B

4-C

5-D

6-A

7-A

8-D

9-B

10-B

11-A

12-C

13-C

14-A

15-D

16-D

17-B

18-D

19-B

20-B

21-C

22-D

23-C

24-D

25-B

26-A

27-D

28-B

29-B

30-A

31-D

32-C

33-A

34-D

35-B

36-C

37-B

38-C

39-D

40-C

41-C

42-C

43-B

44-C

45-A

46-A

47-A

48-D

49-C

50-A


{--Xem đủ nội dung ở phần xem Online hoặc tải về máy--}

 

Được đề xuất cho bạn

Tài liệu liên quan