Bộ 5 Đề thi thử THPT QG 2017 có lời giải chi tiết môn Vật Lý

Tải về

HỌC247 xin giới thiệu Bộ đề thi thử THPT QG 2017 môn Vật lý mới nhất được biên soạn có lời giải chi tiết, chọn lọc từ các trường chuyên danh tiếng như Chuyên ĐH Vinh, Chuyên ĐH Sư Phạm- Hà Nội, Chuyên Phan Bội Châu-Nghệ An ... nhằm giúp các em tự luyện tập với các câu hỏi trắc nghiệm đa dạng, ôn tập lại các kiến thức cần nắm một cách hiệu quả, chuẩn bị tốt nhất cho kì thi THPT QG 2017 sắp tới.

5 ĐỀ THI THỬ THPT QG 2017 MÔN VẬT LÝ

CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN (ĐÃ CẬP NHẬT)

 

Đề tham khảo số 1

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2017 TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐẠI HỌC VINH

 

SỞ GD-ĐT NGHỆ AN                                      ĐỀ THI THỬ THPT QG 2017 LẦN 1

      TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐẠI HỌC VINH                                   NĂM HỌC 2016-2017

 

Môn thi: VẬT LÝ

Thời gian làm bài: 50 phút;

(40 câu trắc nghiệm)

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Họ, tên thí sinh:.............................................................................................................................

Câu 1: Người ta thực hiện một sóng dừng trên một sợi dây dài 1,2 m , tần số sóng trên dây là f = 10Hz, vận tốc truyền sóng là v = 4 m/s. Tại hai đầu dây là hai nút sóng, số bụng sóng trên dây là

     A. 6                               B. 7                               C. 5                               D. 4

Câu 4: Trong mạch dao động LC tự do có cường độ dòng điện cực đại là I0. Tại một thời điểm nào đó khi dòng điện trong mạch có cường độ là i. Hiệu điện thế hai đầu tụ điện là u thì ta có quan hệ

A.  \(I_0^2 - {i^2} = \frac{{{u^2}}}{{LC}}\)            B.   \(I_0^2 - {i^2} = \frac{{C{u^2}}}{L}\)        

C.  \(I_0^2 - {i^2} = \frac{{L{u^2}}}{C}\)           D. \(I_0^2 - {i^2} = LC{u^2}\)

Câu 5: Trong hiện tượng giao thoa sóng trên mặt nước, khoảng cách giữa hai điểm dao động với biên độ cực đại liên tiếp nằm trên đường nối hai nguồn phát sóng bằng

     A. một bước sóng.                                           B. hai lần bước sóng

     C. một nửa bước sóng.                                   D. một phần tư bước sóng.

Câu 21: Một sóng ngang truyền trên sợi dây rất dài với tốc độ truyền sóng là 4 m/s và tần số sóng có giá trị từ 41 Hz đến 69 Hz. Biết hai phần tử tại hai điểm trên dây cách nhau 25 cm luôn dao động ngược pha nhau. Tần số sóng trên dây là

     A. 48 Hz.                      B. 64 Hz.                      C. 56 Hz.                      D. 52 Hz.

Câu 22: Vecto cường độ điện trường của sóng điện từ ở tại điểm M có hướng thẳng đứng từ trên xuống, véc tơ cảm ứng từ của nó nằm ngang và hướng từ Tây sang Đông. Hỏi sóng này đến điểm M từ hướng nào?

     A. Từ phía Nam          B. Từ phía Bắc.           C. Từ phía Đông.        D. Từ phía Tây.

Câu 40: Trong thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A và B, cách nhau một khoảng AB = 11 cm, dao động cùng pha với tần số 16 Hz. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 24 cm/s. Trên đường thẳng vuông góc với AB tại B, khoảng cách lớn nhất giữa vị trí cần bằng trên mặt nước của hai phần tử dao động với biên độ cực đại xấp xỉ

     A. 71,65 cm.                B. 39,59 cm.                C. 45,32 cm.                D. 79,17 cm.

ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT:

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

A

A

B

B

C

A

A

C

D

C

Câu

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Đáp án

B

B

C

D

B

C

D

A

D

D

 

{-- xem đầy đủ nội dung ở phần xem online hoặc tải về --}

Đề tham khảo số 2

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2017 TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI                ĐỀ THI THỬ THPT QG 2017 LẦN 1

                      TRƯỜNG THPT CHUYÊN SƯ PHẠM                            NĂM HỌC 2016-2017

 

Môn thi: VẬT LÝ

Thời gian làm bài: 50 phút;

- 40 câu trắc nghiệm -

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Họ, tên thí sinh:.............................................................................................................................

Câu 1: Mạch dao động LC có điện tích trong mạch biến thiên điều hòa theo phương trình \(q = \cos \left( {2\pi {{.10}^4}t} \right)\mu C\) . Tần số dao động của mạch là :

A.  \(f = 10Hz\)                 B.   \(f = 10kHz\)        

C.  \(f = 2\pi Hz\)                D. \(f = \pi Hz\)  

Câu 2: Dao động tự do của 1 vật là dao dộng có :

     A. Chu kì không đổi .

     B. Chu kì và biên độ không đổi.

     C. Biên độ không đổi.

     D. Chu kì chỉ phụ thuộc vào đặc tính của hệ dao động, không phụ thuộc vào các yếu tố bên ngoài

Câu 12: Để phân loại sóng ngang và sóng dọc người ta căn cứ vào

     A. Phương dao động

     B. Phương dao động và phương truyền sóng

     C. Vận tốc truyền sóng

     D. Phương truyền sóng 

Câu 17: Phát biểu nào sau đây sai khi nói về dao động của con lắc đơn( bỏ lực cản của môi trường) ?

     A. Khi vật nặng ở vị trí biên, cơ năng của con lắc bằng thế năng của nó

     B. Khi vật nặng đi qua vị trí cân bằng, thì trọng lực tá dụng lên nó cân bằng với lực căng của dây

     C. Với dao động nhỏ thì dao động của con lắc là dao động điều hòa

     D. Chuyển dộng của con lắc về vị trị biên về vị trí cân bằng là nhanh dần

Câu 18: Một cuộn dây khi mắc vào hiệu điện thế xoay chiều 50V-50Hz thì cường độ dòng điện qua cuộn dây là 0,2A và công suất tiêu thụ trên cuộn dây là 1,5W . Hệ số công suất của mạch là

A.   \(k = 0,15\)                 B.  \(k = 0,25\)                   

C.  \(k = 0,50\)                 D. \(k = 0,75\)  

Câu 21: Trong một đoạn mạch điện xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp 

     A. Hiệu điện  thế hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch không thể nhỏ hơn hiệu điện thế hiệu dụng trên điện trở thuần R

     B. Hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch nhỏ hơn hiệu điện thế hiệu dụng trên mỗi phần tử

     C. Cường độ dòng điện luôn trễ pha hơn hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch 

     D. Hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch luôn lớn hơn hiệu điện thế hiệu dụng trên mỗi phần tử

 

ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT:

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

B

D

D

D

C

B

A

C

C

D

Câu

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Đáp án

A

B

D

D

B

B

B

A

C

A

 

{-- xem đầy đủ nội dung ở phần xem online hoặc tải về --}

Đề tham khảo số 3

ĐỀ THI THỬ THPT QG 2017 TRƯỜNG THPT CHUYÊN

NGUYỄN QUANG DIÊU- ĐỒNG THÁP

SỞ GD-ĐT TỈNH ĐỒNG THÁP                                    KÌ THI THỬ THPT QG 2017 LẦN 1

    TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN QUANG DIÊU                             NĂM HỌC 2016-2017

                             

MÔN: VẬT LÝ

(40 câu trắc nghiệm)

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Họ và tên:...................................................................................................

Số báo danh: ..........................................................................................

Câu 1: Đồ thị dưới đây biểu diễn x = Acos(ωt +φ). Phương trình dao động là

A. x = 10cos(8πt) cm.                                          B. x = 10cos(4t + π/2) cm.

C. x = 10cos(πt/2) cm.                                        D. x = 4cos(10t) cm.

Câu 4: Một hạt nhân có năng lượng liên kết càng lớn thì

     A. năng lượng liên kết riêng càng lớn.       B. độ hụt khối càng lớn.

     C. năng lượng liên kết riêng càng nhỏ.      D. càng dễ bị phá vỡ

Câu 5: Cho phản ứng hạt nhân  \(\alpha  + _{13}^{27}Al \to _{15}^{30}P + X\) thì hạt X là

     A. êlectron.                 B. prôton.                    C. nơtron                     D. pôzitron

Câu 17: Kết luận nào về bản chất của các tia phóng xạ dưới đây là không đúng?

     A. Tia γ là sóng điện từ.

     B. Tia α là dòng các hạt nhân của nguyên tử \(_2^4He\)

     C. Tia β là dòng hạt mang điện.  

     D. Tia α, β, γ đều có chung bản chất là sóng điện từ.

Câu 19: Khi nói về tia hồng ngoại và tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây là đúng?

     A. Khi nói về tia hồng ngoại và tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây là đúng?

     B. Bước sóng của tia hồng ngoại lớn hơn bước sóng của tia tử ngoại.

     C. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều làm ion hóa mạnh các chất khí.

     D. Một vật bị nung nóng phát ra tia tử ngoại, khi đó vật không phát ra tia hồng ngoại.

ĐÁP ÁN VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT:

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

C

B

B

B

C

A

D

D

A

C

Câu

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Đáp án

A

B

D

D

D

D

D

D

B

B

 

{-- xem đầy đủ nội dung ở phần xem online hoặc tải về --}

Trên đây là phần trích một phần câu hỏi trong tuyển tập đề thi chọn lọc từ các trường THPT Chuyên ĐH Vinh lần 1, THPT Chuyên ĐH Sư Phạm- Hà Nội lần 1, THPT Chuyên Phan Bội Châu-Nghệ An lần 1, THPT Chuyên Nguyễn Quang Diêu- Đồng Tháp lần 1, THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu- An Giang lần 1 thuộc Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia 2017.

Để xem toàn bộ nội dung các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng bộ đề thi thử này sẽ giúp các em học sinh lớp 12 ôn tập tốt và đạt thành tích cao nhất trong kỳ thi THPT Quốc gia 2017 sắp tới.

Các em quan tâm có thể tham khảo thêm các tài liệu cùng chuyên mục:

Chúc các em học tập tốt và đạt kết quả cao trong kì thi sắp tới.

 

Được đề xuất cho bạn

Tài liệu liên quan