YOMEDIA

Đề thi HK1 Toán 8 Quận Bình Thạnh năm học 2017 -2018

Tải về
 
UREKA

HỌC247 xin giới thiệu đến các em Đề thi HK1 Toán 8  Quận Bình Thạnh năm học 2017 -2018. Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em ôn tập tốt và củng cố lại kiến thức để hoàn thành thật tốt kỳ thi sắp tới

ADSENSE

  UBND QUẬN BÌNH THẠNH                                 ĐỀ THI HỌC KỲ I

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                      NĂM HỌC 2017-2018

                                                                              MÔN TOÁN LỚP 8

                                                                             Thời gian làm bài :90 phút

                                                                            (không kể thời gian phát đề)

Bài 1: (1,5 điểm).Rút gọn :

a/ 16x(x + 1) - (4x + 3)(4x - 3)   

b/ (4x - 2)(x + 5) - (2x - 3)2

Bài 2: (1,5 điểm ).Tìm x biết :

a/ (2x - 1)2 - 9 = 16            

b/ 10x2 - x(x + 2) + 8x + 1 = 0   

Bài 3: (1,5 điểm ). Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:

a/ x(5x - 1) - 2(1 - 5x)

b/ 12ax + 16y2 - 4a2 - 9x2                          

Bài 4: (1,5 điểm ).Thực hiện các phép tính sau:

 \(\begin{array}{l} a)\frac{{{x^2} + 6x - 5}}{{x + 3}} + \frac{{14}}{{x + 3}}\\ b)\frac{x}{{2x - 2}} + \frac{{x - 2}}{{{x^2} - 1}} - \frac{5}{{2x + 2}} \end{array}\)

Bài 5: (0,5 điểm): Bốn nhà máy được xây dựng tại 4 điểm A,B,C,D là 4 đỉnh của 1 tứ giác .Hãy tìm điểm E nằm trong tứ giác ABCD để xây dựng trung tâm điều hành sao cho tổng chiều dài EA, EB, EC và ED là nhỏ nhất

Bài 6: (3,5 điểm):Cho tam giác ABC vuông tại A(AB

  1. Chứng minh: Tứ giác ABME là hình thang vuông
  2. Gọi D là điểm đối xứng A qua M.Chứng minh: Tứ giác ABDC là hình chữ nhật
  3. Đường thẳng qua B và song song với AD cắt EM tại K .Chứng minh:tứ giác BKDM là hình thoi
  4. Gọi I là trung điểm của MD .Chứng minh : ΔIKE cân

 

        {--xem đầy đủ nội dung ở phần xem online hoặc tải về--}       

 

 

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF