YOMEDIA

Đề kiểm tra 1 tiết Chương 1 giải tích 12 năm 2017 - Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm

Tải về

Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán lớp 12 năm 2017 sau đây gồm 25 câu trắc nghiệm sẽ giúp các em học sinh có thêm tài liệu tham khảo chuẩn bị thật tốt cho bài kiểm tra chương 1 - Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số phần giải tích lớp 12.

 
 
YOMEDIA

SỞ GD & ĐT GIA LAI

TRƯỜNG THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM

 

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIÊT CHƯƠNG I - GIẢI TÍCH 12

NĂM HỌC: 2017-2018

Họ và tên thí sinh:.....................................................................Số báo danh:……………

 

 

 

 

 

     
 

Câu 1: Đồ thị sau đây là của hàm số nào?

\(\begin{array}{l}
A.y =  - {x^3} + 3{x^2} + 1\\
B.y = {x^3} - 3x + 1\\
C.y = {x^3} - 3{x^2} + 3x + 1\\
D.y =  - {x^3} - 3{x^2} - 1
\end{array}\)

Câu 2: Cho hàm số y=f(x) có đạo hàm trêm K (K là một khoảng, đoạn hoặc nửa khoảng). Khẳng định nào sau đây đúng?

A. Nếu  \(f'(x) \ge 0,\forall x \in K\) thì hàm số f(x) đồng  biến trên K.

B. Nếu  \(f'(x) > 0,\forall x \in K\) thì hàm số f(x) nghịch biến trên K.

C. Nếu  \(f'(x) > 0,\forall x \in K\) thì hàm số f(x) đồng  biến trên K.

D. Nếu \(f'(x) \le 0,\forall x \in K\) thì hàm số  f(x)nghịch  biến trên K.

Câu 3: Điểm cực đại của hàm số \(y = {x^4} - 8{x^2} + 1\) là

A. x=2                          B.     x=-2                     C. \(x =  \pm 2\)                         D. x=0

Câu 4: Tính tổng tất cả các giá trị nguyên của tham số m để  hàm số \(y =  - \frac{1}{3}{x^3} - m{x^2} + (2m - 3)x - m + 2\) luôn nghịch biến trên tập xác định của nó.

A.   -3                            B.   -5                          C. 0.                                 D. -2

Câu 5: Tìm tổng tất cả các giá trị của m  để đồ thị hàm số \(y = \frac{{x + 2}}{{{x^2} - 4x + m}}\)chỉ có một tiệm cận đứng

A. -8.                               B. 4                                  C. -12                              D. 8

Câu 6: Biết rằng đồ thị của hàm số \(\;y =  - {x^3} + 3{x^2} - 4\)như hình sau đây. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình \({x^3} - 3{x^2} + 4 + m = 0\) có nghiệm duy nhất lớn hơn 2.

A.     m<-4                   B.  \(m \le  - 4.\)                      C.   m>0                       D.  \(m \le  - 4\) hoặc \(m \ge 0\)

Câu 7: Tích các giá trị của m để đường thẳng d:y=-x+m cắt đồ thị hàm số \(y = \frac{{ - 2x + 1}}{{x + 1}}\)  tại hai điểm phân biệt A, B sao cho \(AB = 2\sqrt 2 \) là

A. -1.                               B. 7                                  C. -2.                               D. -7.

Câu 8: Tìm giá trị lớn nhất của hàm số \(y = 2x + \sqrt {5 - {x^2}.} \)

A.   5                                B.    \( - 2\sqrt 5 \)                       C.     6                             D. \(2\sqrt 5 {\rm{ }}\)

Câu 9: Tìm điểm cực tiểu của đồ thị hàm số \(y =  - \frac{1}{3}{x^3} + x\)

A.    (-1;0)                     B.    \(\left( {1;\frac{2}{3}} \right)\)                     C.   \(\left( { - 1; - \frac{2}{3}} \right)\)                D. (1;0)

Câu 10: Hàm số \(y =  - \frac{1}{3}{x^3} + x + 1\)  đồng biến trên khoảng nào?

A.     \(\left( { - 1; + \infty } \right).\)                 B.    (-1;1)                      C. \(\left( { - \infty ;1} \right)\)                D.   \(\left( { - \infty ; - 1} \right)\) và \(\left( {1; + \infty } \right).\)

---Từ câu 11-câu 25 đề kiểm tra 1 tiết môn Toán lớp 12 các vui lòng xem trực tuyến hoặc tải file về máy---

Trên đây là phần trích dẫn đề kiểm tra 1 tiết chương 1 môn Toán lớp 12. Để xem chi tiết nội dung đề thi, quý thầy cô cùng các em học sinh có thể chọn chức năng xem trực tuyến hoặc tài về máy. Ngoài ra, quý thầy cô cùng các em học sinh có thể tham khảo thêm đề kiểm tra 1 tiết môn Toán 12 của trường Chuyên Long An 

 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)