YOMEDIA

Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 Đại số và giải tích 11 Trung tâm GDNN-GDTX Châu Thành năm học 2017 - 2018

Tải về

Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 Đại số và giải tích lớp 11 năm học 2017 - 2018 sau đây gồm trắc nghiệm và tự luận sẽ giúp các em học sinh có thêm tài liệu tham khảo chuẩn bị thật tốt cho bài kiểm tra chương 1 - hàm số lượng giác và phương trình lượng giác phần đại số lớp 11.

 
 
YOMEDIA

Trung tâm GDNN-GDTX Châu Thành

KIỂM TRA 45 PHÚT TOÁN 11

(10 câu trắc nghiệm)

 

Họ, tên học sinh:........................................................Lớp  .............................

Mã đề 212

     

 

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ( 4 ĐIỂM) ( HV làm bài 20 phút )

Học viên  trả lời câu hỏi trắc nghiệm vào ô trống dưới đây:

 

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

Câu 8

Câu 9

Câu 10

Trả lời

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 1: Tập giá trị của hàm số \(y = \sin x\) là:

A. \(\left[ { - 1;1} \right]\)                      B.  \(\left( { - 1;1} \right)\)                         C. \(R\)                                          D. \(\left( { - 1;1} \right]\)

Câu 2: Nghiệm của phương trình 2sin2x -3sinx + 1 = 0 thỏa điều kiện \(0 \le x < \frac{\pi }{2}\) là:

A. x = 0                            B. \(x=\frac{\pi }{6}\)                                 C.  \(x=\frac{\pi }{4}\)                            D.  \(x=\frac{\pi }{2}\)

Câu 3: Số nghiệm của phương trình \(\sqrt 2 cos\left( {x + \frac{\pi }{3}} \right) = 1\)  với \(0 \le x \le 2\pi \) là

A. 2                                  B. 0                                  C. 3                                  D. 1

Câu 4: Giá trị lớn nhất của hàm số \(y = 2\cos x + 3\) là:

A. 4             B. 2                            C.5                             D.3

Câu 5: Giải phương trình  sinx = 1 ta được

A. \(x = - \frac{\pi }{2} + k\pi ,k \in Z\)       B. \(x =\frac{\pi }{2} + k2\pi ,k \in Z\)       C. \(x= k2\pi ,k \in Z\)              D. \(x =\frac{\pi }{2} + k\pi ,k \in Z\)

Câu 6: Phương trình: cos5x + 2 - m = 0  có nghiệm khi:

A. \(m  \le 3\)                           B. \(m  \ge 1\)                           C. \(1 \le m \le 3\)                      D. \( - 2 \le m \le 3\) 

Câu 7: Giải phương trình tanx = 0 ta được

A.   \(x = \frac{\pi }{2} + k2\pi ,k \in Z\)    B. \(x = k2\pi ,k \in Z\)             C. \(x = k\pi ,k \in Z\)               D. \(x = \frac{\pi }{2} + k\pi ,k \in Z\)

Câu 8: Chọn đáp án đúng trong các câu sau:

A. \(\cos u = \cos v \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
u = v + k2\pi \\
x = \pi  - v + k2\pi 
\end{array} \right.k \in Z\)     B. \(\cos u = \cos v \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
u = v + k\pi \\
x = \pi  - v + k\pi 
\end{array} \right.k \in Z\)

C.  \(\cos u = \cos v \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
u = v + k2\pi \\
x =  - v + k2\pi 
\end{array} \right.k \in Z\)         D. \(\cos u = \cos v \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
u = v + k\pi \\
x =  - v + k\pi 
\end{array} \right.k \in Z\)

Câu 9: Nghiệm của phương trình \(\sqrt 3 \sin x - \cos x = \sqrt 2 \) là

A. \(x =  - \frac{{2\pi }}{3} + k2\pi \)       B.\(x = \frac{\pi }{2} + k2\pi \)     C.  \(x =  \pm \frac{{2\pi }}{3} + k2\pi \)      D. \(x = \frac{{2\pi }}{3} + k2\pi \)

Câu 10: Nghiệm của phương trình \(\tan \left( {x - \frac{\pi }{4}} \right) =  - 1\) là:

A . \(x =  - \frac{\pi }{4} + k\pi \)                 B.  \(x = k\frac{\pi }{2}\)                        C. \(x = \frac{\pi }{4} + k\pi \)               D. \(x = k\pi \)

--Để xem tiếp vui lòng xem trực tuyến hoặc tải về máy---

Trên đây là phần trích dẫn đề kiểm tra 1 tiết chương 1 Đại số và giải tích lớp 11. Để xem chi tiết nội dung đề thi, quý thầy cô cùng các em học sinh có thể chọn chức năng xem trực tuyến hoặc tài về máy.

 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)