Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh - Ngữ văn 9

Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh được trích từ tập Vũ trung tùy bút của Phạm Đình Hổ. Bài tùy bút kể về sự ăn chơi xa đoạn cùng thói nhũng nhiễu dân lành của bọn cầm quyền vua chúa thời Lê - Trịnh. Với hệ thống bài soạn tổng hợp gồm văn bản, bài soạn và bài văn mẫu, các em sẽ dễ dàng nắm được các nội dung cần đạt cũng như kĩ năng viết bài làm văn về bút kí này. Chi tiết bài soạn tổng, các em có thể tham khảo dưới đây:

1. Văn bản Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh  

1.1. Tóm tắt văn bản

Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh của Phạm Đình Hổ kể về sự ăn chơi, xa đọa của chúa Trịnh Sâm cùng bọn quan lại. Chúa Trịnh cho xây nhiều đền đài cung điện và bày ra nhiều trò chơi, nghi lễ nhằm thỏa mãn thú ăn chơi của mình. Đồng thời, bài tùy bút này cũng nói lên được những hành động của bọn quan lại, thái giám cùng bọn cầm quyền cướp bóc, vơ vét của cải của nhân dân.

1.2. Bài giảng Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh  

Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh cho thấy cuộc sống xa hoa của vua chúa, sự nhũng nhiễu của quan lại thời Lê – Trịnh. Để làm rõ được những nội dung này, bài giảng Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh đi vào phân tích 3 vấn đề chính: cuộc sống hưởng thụ của chúa Trịnh Sâm, những hành động của bọn quan lại, thái giám và thái độ của tác giả. Chi tiết bài giảng, các em có thể tham khảo tại đây:

Bài giảng Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh.

2. Bài soạn Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh  

2.1. Bài soạn tóm tắt

Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh là một trong những bài viết phản ánh về cuộc sống xa hoa nơi phủ chúa Trịnh giai đoạn những năm cuối thế kỉ XVIII. Với bài soạn tóm tắt dựa hệ thống trên các câu hỏi trong phần hướng dẫn học bài của SGK, các em sẽ dễ dàng trả lời được các câu hỏi trong phần đọc hiểu cũng như nắm được bố cục của bài văn. Chi tiết bài soạn tóm tắt, các em có thể tham khảo tại đây: Bài soạn Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh tóm tắt.

2.2. Bài soạn chi tiết

Bài soạn Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh chi tiết do Học247 biên soạn gồm 2 phần: tóm tắt nội dung bài học và phần hướng dẫn đọc – hiểu, các em sẽ dễ dàng nắm được hệ thống kiến thức về bài viết cũng như các câu hỏi trong phần hướng dẫn học bài của SGK. Ngoài ra, các em cũng có thể tham khảo thêm phần luyện tập sau bài soạn. Chi tiết bài soạn, các em có thể tham khảo tại đây:

Bài soạn chi tiết Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh.

3. Bài văn mẫu Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh  

3.1. Phân tích

Đề bài: Phân tích đoạn trích Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh

Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh là bài tùy bút của Phạm Đình Hổ viết về bộ mặt của giới cầm quyền phong kiến thời Lê – Trịnh. Với hệ thống bài soạn gồm sơ đồ tư duy, dàn bài chi tiết và bài văn mẫu, Học247 hi vọng các em sẽ dễ dàng triển khai bài viết đúng hướng và đạt được kết quả cao. Chi tiết bài văn mẫu, các em có thể tham khảo tại đây: Phân tích đoạn trích Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh.

3.2. Cảm nhận

Đề bài: Cảm nhận về bài Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh của Phạm Đình Hổ

Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh là một bài viết được rút từ tập Vũ trung tùy bút của Phạm Đình Hổ. Qua bài tùy bút, ta thấy được cảnh ăn chơi sa đọa của chúa Trịnh Sâm cùng những quan thần triều đình. Với đề bài Cảm nhận về bài Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh, Học247 đã biên soạn và tổng hợp cho các em một bài văn mẫu nhằm cung cấp thêm tư liệu tham khảo khi các em học văn bản này. Chi tiết bài văn mẫu, các em có thể tham khảo tại đây:

Cảm nhận về bài Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh của Phạm Đình Hổ.

3.3. Tình trạng đất nước thời vua Lê chúa Trịnh

Đề bài: Cảm nhận về tình trạng đất nước ta thời Vua Lê Chúa Trịnh qua Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh của Phạm Đình Hổ

Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh được rút từ tập Vũ trung tùy bút của Phạm Đình Hổ. Đây là tập bút kí sinh động viết về xã hội Việt Nam thời Lê – Trịnh, vào những năm cuối thế kỉ XVIII. Vậy qua bài tùy bút này, các em cảm nhận về tình trạng đất nước ta thời bấy giờ như thế nào? Để giúp các em dễ dàng lập được dàn bài chi tiết và viết một bài văn hoàn chỉnh, Học247 đã biên soạn và tổng hợp bài văn mẫu nêu Cảm nhận về tình trạng đất nước ta thời bấy giờ qua bài Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh. Chi tiết bài soạn, các em có thể tham khảo tại đây: Cảm nhận về tình trạng đất nước ta thời vua Lê chúa Trịnh.

 

>>> Bài soạn tiếp theo: Hoàng Lê nhất thống chí - Ngô Văn Gia Phái

 

 

-----Mod Ngữ văn biên soạn và tổng hợp-----

 

Được đề xuất cho bạn