ADMICRO

2 Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 8 Chương Chất - Nguyên tử - Phân tử có lời giải chi tiết

Tải về
 
VIDEO

Nhằm kiểm tra chất lượng kiến thức các em học sinh chương 1 của lớp 8, chúng tôi xin giới thiệu đến các em học sinh, quý bậc phụ huynh và các Thầy Cô giáo 2 Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 8 Chương Chất - Nguyên tử - Phân tử có lời giải chi tiết. Đề thi này sẽ giúp các em chuẩn bị thật tốt kiến thức đề làm bài thi đạt hiệu quả cao cũng như củng cố lại các chương trình đã học.

ADSENSE
YOMEDIA

TRƯỜNG THCS NGUYỄN CHÍ THANH              KIỂM TRA 1 TIẾT  ĐỀ A

Tổ : Toán lý hóa                                                      Môn: Hoá học 8        Tiết : 16

Họ & tên: …………………………..Lớp 8

 

A/Phần trắc nghiệm: (3đ)

Câu1(1đ) Chọn các từ thích hợp  trong các từ sau để điền vào chỗ trống cho hoàn chỉnh  câu :

Hoá trị , kí hiệu hoá học, nguyên tử, phân tử,nhóm nguyên tử, đơn chất, hợp chất .

  1. ……………………..là con số biểu thị khả năng liên kết của nguyên tử hay……………. với nguyên tử của nguyên tố khác .

      b) Công thức hoá học của ……………………chỉ gồm một…………….

Câu2: (2đ): Em hãy khoanh tròn vàoA,B,C hay D ở phương án nào em cho là  đúng trong các phương án sau:

    a) Hoá trị của S, nhóm PO4 trong các công thức hóa học sau: H2S & H3PO4 lần lượt là:

A.III,II                          B.I,III                           C.III,I                           D.II,III

    b)Trong các hợp chất có CTHH sau: HCl,H2, NaOH, KMnO4, O2,NaClO. Số chất hợp chất có là:

A.1                               B.2                               C.3                               D.4

   c) Công thức hoá học   phù hợp  Si(IV) là:

A.Si4O2                        B.SiO2                          C.Si2O2                         D.Si2O4

   d) Dựa theo hóa trị của Fe trong  hợp chất có CTHH là FeO CTHH phù hợp với hóa trị của Fe :

A.FeSO4                       B.Fe2SO4                     C.Fe2(SO4 )2                D.Fe2(SO4)3

   e) Cho biết CTHH của X với H là H3X, của Y với O là YO. Chọn CTHH  nào đúng cho hợp chất X và Y:        

A.XY3                           B.X3Y                           C.X2Y3                          D.X2Y2

  f) Khối lượng tính bằng đvC của 4 phân tử đồng II clo rua CuCl2 là:

A.540                          B.542                         C.544                          D.548

B/Phần tự luận(7đ)

Câu1(2đ) Viết CTHH của các chất sau và tính phân tử khối của chất đó

                a) Khí oxi biết phân tử có 2O

                b) Axit sunfuric có phân tử gồm 2H, 1S và 4O

Câu2(2đ) a) Tìm hóa trị của Mn trong hợp chất Mn2O7

                 b) Lập CTHH của Al và nhóm SO4

Câu3: (1,75đ) Công thức hoá học của Natricacbonat Na2CO3. Hãy nêu các ý biết được về chất này ?

Câu4: (1,25đ) Hợp chất A có phân tử gồm 2  nguyên tử X & 3 nguyên tử Y. Tỉ lệ khối lượng của X &Y là   7: 3. Phân tử khối của hợp chất là 160.Hỏi

a)Nguyên tố X,Y là nguyên tố nào ?

b) Viết CTHH của hợp chất A ?

Cho biết Cu= 64, Cl=35,5 , O=16, S=32,H=1,Na=23.C=12

 

TRƯỜNG THCS NGUYỄN CHÍ THANH           KIỂM TRA 1 TIẾT  ĐỀ B

Tổ : toán lý hóa                                                     Môn: Hoá học 8        Tiết : 16

Họ & tên: …………………………..Lớp 8

 

A/Phần trắc nghiệm: (3đ)

Câu1(1đ) Chọn các từ thích hợp  điền vào chỗ trống cho hoàn chỉnh các câu sau: Hiđro , kí hiệu hoá học, nguyên tử, phân tử,, đơn chất , hợp chất , oxi

a) Hoá trị của một nguyên tử hay nhóm nguyên tử được xác định theo hoá trị của…………..là một đơn vị & hoá trị của ………………là hai đơn vị  .

b) Công thức hoá học của …………………… gồm có nhiều …………….

Câu2: (2đ): Em hãy khoanh tròn vàoA, B, C hay D ở phương án nào em cho là  đúng trong các phương án sau:

 a) Hoá trị của P, nhóm SO4trong các công thức hóa học sau: PH3 & H2SO4 lần lượt là:

A.III,I                           B.I,III                           C.III,II                          D.II,III

 b) Trong các  hợp chất có CTHH sau: Cu, Al(OH)3, KClO3, O2,NaHCO3. Số chất hợp chất có là:

A.1                              B.2                               C.3                               D.4

c) Hãy chọn công thức hoá học nào phù hợp với hoá trị của P (V)

A.P5O2                         B.P2O2                         C.P2O3                         D.P2O5

d) Dựa theo hóa trị của Ba trong  hợp chất có CTHH là BaO. CTHH phù hợp với hóa trị của Ba:

A.BaPO4                      B.Ba3(PO4)2                C.Ba2PO4                     D.Ba3PO4

e) Cho biết Công thức hoá học của X với O là X2O3, của Y với H là H3Y.Chọn CTHH  nào của X &Y đúng trong các CTHH sau:

A.X3Y2                         B.X3Y                              C.XY                            D.X2Y3

f) Khối lượng tính bằng đvC của 3 phân tử Canxi clorua CaCl2 là:

A.333                          B.344                          C.345                          D.346

B/Phần tự luận(7đ)

Câu1:(2đ) Viết công thức hóa học của các chất sau và tính phân tử khối của chất đó

a) Khí clo có phân tử gồm 2Cl

b) Axit phôtphoric có phân tử gồm 3H, 1P và 4O

Câu2(2đ)

a)Tính hóa trị của  chì Pb trong hợp chất PbO2

b) Lập CTHH của Mg và PO4

Câu3(1,75đ): Công thức hoá học của Kẽm sunfat ZnSO4. Hãy nêu các ý biết được về chất này ?

Câu4(1,25đ): Một  hợp  chất A có phân tử gồm 1X & 3 Y. Tỉ lệ khối lượng của X &Y là 2: 3. Phân tử khối của hợp chất là 80.Vậy:

a)Nguyên tố X,Y là nguyên tố nào ?

b) Viết CTHH của hợp chất A ?

 

Trên đây chỉ trích một phần nội dung của tài liệu 2 Đề kiểm tra 1 tiết Hóa học 8 Chương Chất - Nguyên tử - Phân tử có lời giải chi tiết. Để xem toàn bộ nội dung đề kiểm tra các em vui lòng đăng nhập vào trang HỌC247.net để tải về máy tính.

Quý Thầy cô cùng các em học sinh quan tâm có thể tham khảo:

Hy vọng bộ đề này giúp các em học sinh lớp 8 ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong kì thi sắp tới. Chúc các em học tốt!

-- MOD HÓA HỌC247 (tổng hợp)--

 

MGID

Tư liệu nổi bật tuần

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON