Trắc nghiệm Tin học 9 Bài thực hành 9 Hoàn thành bài trình chiếu với hiệu ứng động

90 phút 5 câu 41 lượt thi

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):