Trắc nghiệm Tin học 9 Bài thực hành 8 Trình bày thông tin bằng hình ảnh

90 phút 5 câu 9 lượt thi

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):