Trắc nghiệm Tin học 9 Bài thực hành 12 Tạo sản phẩm đa phương tiện

90 phút 10 câu 98 lượt thi

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):