Trắc nghiệm Tin học 9 Bài 9 Bài trình chiếu

90 phút 5 câu 5 lượt thi

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):