Trắc nghiệm Tin học 9 Bài 14 Làm quen với phần mềm tạo ảnh động

90 phút 10 câu 9 lượt thi

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):