ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Nghị luận về một ý kiến bàn về văn học - Ngữ Văn 12

phút 5 câu 21 lượt thi
YOMEDIA
 

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 

 • Câu 1: Mã câu hỏi: 344

  Đôi tượng của bài văn nghị luận bàn về một ý kiến về văn học bao gồm?

  • A. Văn học sử, lí luận văn học.
  • B. Tác phẩm văn học.
  • C. Nhận định về văn học.
  • D. Cả 3 ý trên.
 • Câu 2: Mã câu hỏi: 345

  Trình tự các bước tiến hành phần thân bài của bài văn nghị luận bàn về một ý kiến về văn học là:

  • A. Giải thích, làm rõ vấn đề → Bàn bạc, khẳng định vấn đề → Mở rộng, nâng cao vấn đề. 
  • B. Bàn bạc, khẳng định vấn đề → Giải thích, làm rõ vấn đề → Dẫn dắt vấn đề → Mở rộng, nâng cao vấn đề.
  • C. Dẫn dắt vấn đề → Giải thích, làm rõ vấn đề → Mở rộng, nâng cao vấn đề.
  • D. Mở rộng, nâng cao vấn đề → Giải thích, làm rõ vấn đề → Dẫn dắt vấn đề.
 • Câu 3: Mã câu hỏi: 346

  Ý nào sau đây không nói đúng yêu cầu của làm bài nghị luận về một ý kiến bàn về văn học?

  • A. Nắm rõ nhận định, nội dung của nhận định đề cập đến.
  • B. Cần có những hiểu biết về văn học.
  • C. Chỉ cần sử dụng duy nhất thao tác lập luận giải thích là đủ.
  • D. Nắm rõ tính hiện thực, tính nhân đạo, ngôn ngữ văn học.
 • Câu 4: Mã câu hỏi: 347

  Trong các nhận định sau, nhận định nào thuộc đề văn nghị luận về một ý kiến bàn về lí luận văn học:

  • A.  Đặc điểm cơ bản của văn học Việt Nam giai đoạn 1945 - 1954: Chủ yếu được sáng tác theo khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn.
  • B. Nhận định về niềm khát khao tận hưởng sự sống trong bài thơ “Vội vàng” của Xuân Diệu, từng có ý kiến cho rằng: đó là tiếng nói của cái tôi vị kỉ tiêu cực. Lại có ý kiến khẳng định: đó là tiếng nói của cái tôi cá nhân tích cực. 
  • C. Bàn về truyện ngắn, có người viết: “Yếu tố quan trọng bậc nhất của truyện ngắn, là những chi tiết cô đúc, có dung lượng lớn và lối hành văn mang nhiều ẩn ý, tạo cho tác phẩm những chiều sâu chưa nói hết” (Từ điển thuật ngữ văn học, NXB Giáo dục, 1992, tr.253).
  • D. Văn chương là một thứ khí giới thanh cao và đắc lực mà chúng ta có để vừa tố cáo và thay đổi một thế giới giả dối và tàn ác, vừa làm cho lòng người thêm trong sạch và phong phú hơn.
 • Câu 5: Mã câu hỏi: 1362

  Có những cách nào đề xác lập ý lớn của bài viết?

  • A. Triệt để khai thác đề bài, phần yêu cầu nội dung.
  • B. Phải đặt vấn đề nghị luận trong nhiều quan hệ khác nhau, kể cả khách quan và chủ quan mà xem xét, suy luận để tìm ra ý cho bài viết.
  • C. Căn cứ vào kiểu bài để tìm các ý lớn vì mỗ kiểu bài có những yêu cầu riêng về triển khai ý.
  • D. Cả ba cách trên.

Đề thi nổi bật tuần

 
 

 

1=>1