ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Luật thơ - Ngữ Văn 12

phút 5 câu 16 lượt thi
VDO.AI
 

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 

 • Câu 1: Mã câu hỏi: 424

  Các thể thơ truyền thống gồm:

  • A. Lục bát, song thất lục bát, hát nói.
  • B. Ngũ ngôn, thất ngôn.
  • C. Đường luật, song thất lục bát.
  • D. Ngũ ngôn, thất ngôn, cổ phong.
 • Câu 2: Mã câu hỏi: 426

  Cách hiệp vần của thể thơ lục bát là:

  • A. Hiệp vần ở tiếng thứ 6 của hai dòng và giữa tiếng thứ 6 của dòng bát với tiếng thứ 6 của dòng lục.
  • B. Hiệp vần ở tiếng cuối của dòng lục với tiếng  cuối của dòng bát.
  • C. Hiệp vần ở tiếng thứ 6 của hai dòng và giữa tiếng thứ 8 của dòng bát với tiếng thứ 6 của dòng lục.
  • D. Hiệp vần ở mỗi cặp, cặp song thất có vần trắc, cặp lúc bát có vần bằng. Giữa cặp song thất và lục bát có vần liền.
 • Câu 3: Mã câu hỏi: 427

  Điền từ còn thiếu vào chỗ trống trong câu sau: " …là đơn vị cơ bản trong luật thơ".

  • A. Câu
  • B. Ngữ âm
  • C. Ngữ pháp
  • D. Tiếng
 • Câu 4: Mã câu hỏi: 428

  Luật thơ của một thể thơ là:

  • A. Quy tắc gieo vần được khái quát theo một kiểu mẫu ổn định.
  • B. Quy tắc ngắt nhịp được khái quát theo một kiểu mẫu nhất định.
  • C. Những niêm luật được lưu truyền từ đời này sang đời khác.
  • D. Toàn bộ những quy tắc gieo vần, ngắt nhịp, hài thanh,...được khái quát theo một kiểu mẫu nhất định.
 • Câu 5: Mã câu hỏi: 429

  Thể thơ song thất lục bát có nhịp như thế nào?

  • A. Nhịp 4/3
  • B. Nhịp 3/4
  • C. Nhịp 3/4 và nhịp 2/2/2
  • D. Nhịp 2/2/2

Đề thi nổi bật tuần

 
 

 

1=>1