Luyện tập chung (tiếp theo)


Để giúp các em ôn tập Luyện tập chung (tiếp theo), Học 247 mời các em tham khảo bài học dưới đây. Hy vọng qua bài học này sẽ giúp các em ôn tập thật tốt bài Luyện tập chung (tiếp theo)

Tóm tắt lý thuyết

Hướng dẫn giải bài tập sách giáo khoa 

Bài 1 SGK trang 15: Tính 

a) \(\frac{7}{9} + \frac{9}{10}\)

b) \(\frac{5}{6} + \frac{7}{8}\)

c) \(\frac{3}{5} + \frac{1}{2} + \frac{3}{10}\)

Giải

\(\begin{array}{l}
a)\frac{7}{9} + \frac{9}{{10}} = \frac{{70}}{{90}} + \frac{{81}}{{90}} = \frac{{151}}{{90}}\\
b)\frac{5}{6} + \frac{7}{8} = \frac{{40}}{{48}} + \frac{{42}}{{48}} = \frac{{82}}{{48}} = \frac{{41}}{{24}}\\
c)\frac{3}{5} + \frac{1}{2} + \frac{3}{{10}} = \frac{6}{{10}} + \frac{5}{{10}} + \frac{3}{{10}} = \frac{{6 + 5 + 3}}{{10}} = \frac{{14}}{{10}} = \frac{7}{5}
\end{array}\)

Bài 2 SGK trang 16: Tính 

a) \(\frac{5}{8} - \frac{2}{5}\)

b) \(1\frac{1}{{10}} - \frac{3}{4}\)

c) \(\frac{2}{3} + \frac{1}{2} - \frac{5}{6}\)

Giải

\[(egin{array}{l}
a)\frac{5}{8} - \frac{2}{5} = \frac{{25}}{{40}} - \frac{{16}}{{40}} = \frac{9}{{40}}\\
b)1\frac{1}{{10}} - \frac{3}{4} = \frac{{11}}{{10}} - \frac{3}{4} = \frac{{22}}{{20}} - \frac{{15}}{{20}} = \frac{7}{{20}}\\
c)\frac{2}{3} + \frac{1}{2} - \frac{5}{6} = \frac{4}{6} + \frac{3}{6} - \frac{5}{6} = \frac{{4 + 3 - 5}}{6} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}
\end{array}\)

Bài 3 SGK trang 16: Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:

\(\frac{3}{8} + \frac{1}{4} = \)

A. \(\frac{7}{9}\)              B. \(\frac{3}{4}\)                  C. \(\frac{5}{8}\)                D. \(\frac{4}{12}\)

Giải 

\(\frac{3}{8} + \frac{1}{4} = \frac{3}{8} + \frac{2}{8} = \frac{5}{8}{\rm{ }}\)

=> Chọn câu C

Bài 4 SGK trang 16: Viết các số đo đọ dài (theo mẫu):

9m 5dm; 7m 3dm; 8dm 9cm; 12cm 5mm

Mẫu: 9m 5dm = 9m + \(\frac{5}{10}\) m = \(9\frac{5}{{10}}\) m

Giải

7m 3dm = 7m + \(\frac{3}{10}\) m = \(7\frac{3}{{10}}\) m

8dm 9cm = 8dm + \(\frac{9}{10}\) dm = \(8\frac{9}{{10}}\) dm

12cm 5mm = 12dm + \(\frac{5}{10}\) cm = \(12\frac{5}{{10}}\) cm

Bài 5 SGK trang 16: Biết quãng đường AB dài 12km. Hỏi quãng đường AB dài bao nhiêu ki-lô-met?

Giải

\(\frac{1}{10}\) quãng đường AB dài: 12:3=4 (km)

Quãng đường AB dài: 4 x 10 = 40 (km)

Đáp số: 40km

Lời kết

3. Giải bài tập Toán lớp 5 về Luyện tập chung (tiếp theo)

Bên cạnh đó các em có thể xem phần hướng dẫn Giải bài tập Luyện tập chung (tiếp theo) sẽ giúp các em nắm được các phương pháp giải bài tập từ vở bài tập Toán lớp 5

4. Hỏi đáp về Luyện tập chung (tiếp theo)

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp. Cộng đồng Toán HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Được đề xuất cho bạn