Luyện tập chung


Để giúp các em ôn tập Luyện tập chung, Học 247 mời các em tham khảo bài học dưới đây. Hy vọng qua bài học này sẽ giúp các em ôn tập thật tốt bài Luyện tập chung

Tóm tắt lý thuyết

Hướng dẫn giải bài tập sách giáo khoa

Bài 1 SGK trang 16: Tính 

a) \(\frac{7}{9} \times \frac{4}{5}\)

b) \(2\frac{1}{4} \times 3\frac{2}{5}\)

c) \(\frac{1}{5}:\frac{7}{8}\)

d) \(1\frac{1}{5}:1\frac{1}{3}\)

Giải

a) \(\frac{7}{9} \times \frac{4}{5} = \frac{{7 \times 4}}{{9 \times 5}} = \frac{{28}}{{45}}\)

b) \(2\frac{1}{4} \times 3\frac{2}{5} = \frac{9}{4} \times \frac{{17}}{5} = \frac{{153}}{{20}}\)

c) \(\frac{1}{5}:\frac{7}{8} = \frac{1}{5} \times \frac{8}{7} = \frac{8}{{35}}\)

d) \(1\frac{1}{5}:1\frac{1}{3} = \frac{6}{5}:\frac{4}{3} = \frac{6}{5} \times \frac{3}{4} = \frac{9}{{10}}\)

 

Bài 2 SGK trang 16: Tìm x

a) \(x + \frac{1}{4} = \frac{5}{8}\)

b) \(x - \frac{3}{5} = \frac{1}{10}\)

c) \(x \times \frac{2}{7} = \frac{6}{{11}}\)

d) \(x:\frac{3}{2} = \frac{1}{4}\)

Giải

a) \(\begin{array}{l}
x + \frac{1}{4} = \frac{5}{8}\\
x = \frac{5}{8} - \frac{1}{4}\\
x = \frac{3}{8}
\end{array}\)

b) \(\begin{array}{l}
x - \frac{3}{5} = \frac{1}{{10}}\\
x = \frac{1}{{10}} + \frac{3}{5}\\
x = \frac{7}{{10}}
\end{array}\)

c) \(\begin{array}{l}
x \times \frac{2}{7} = \frac{6}{{11}}\\
x = \frac{6}{{11}}:\frac{2}{7}\\
x = \frac{6}{{11}} \times \frac{7}{2}\\
x = \frac{{21}}{{11}}
\end{array}\)

d) \(\begin{array}{l}
x:\frac{3}{2} = \frac{1}{4}\\
x = \frac{1}{4} \times \frac{3}{2}\\
x = \frac{3}{8}
\end{array}\)

Bài 3 SGK trang 17: Viết các số đo độ dài (theo mẫu):

2m 15cm; 1m 75cm; 5m 36cm; 8m 8cm

Mẫu: 2m 15cm = 2m + \(\frac{{15}}{{100}}\) m = \(2\frac{{15}}{{100}}\) m

Giải

b) 1m 75cm = 1m + \(\frac{{75}}{{100}}\) m = \(1\frac{{75}}{{100}}\) m

c) 5m 36cm = 5m + \(\frac{{36}}{{100}}\) m = \(5\frac{{36}}{{100}}\) m

d) 8m 8cm = 5m + \(\frac{{8}}{{100}}\) m = \(8\frac{{8}}{{100}}\) m

Bài 4 SGK trang 17: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

Một mảnh đất hình chữ nhật có kích thước như hình vẽ dưới đây. Sau khi đào ao và làm nhà thì diện tích phần đất còn lại là:

A. 180 m2

B. 1400 m2

C. 1800 m2

D. 2000 m2

Giải

Chiều dài mảnh đất là 50m

Chiều rộng mảnh đất là 40m

Diện tích mảnh đất là: 50 x 40 = 2000 m2

Chiều dài nhà là 20 m

Chiều rộng nhà là 10 m

Diện tích nhà là: 20 x 10 = 200 m2

Ao hình vuông có cạnh dài 20m

Diện tích ao là: 20x20 = 400 m2

Diện tích phần còn lại là: 2000 - (200 + 400) = 1400 m2

=> Khoanh vào B

Lời kết

3. Giải bài tập Toán lớp 5 về Luyện tập chung

Bên cạnh đó các em có thể xem phần hướng dẫn Giải bài tập Luyện tập chung sẽ giúp các em nắm được các phương pháp giải bài tập từ vở bài tập Toán lớp 5

4. Hỏi đáp về Luyện tập chung

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp. Cộng đồng Toán HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Được đề xuất cho bạn