Luyện tập chung


Để giúp các em ôn tập Luyện tập chung, Học 247 mời các em tham khảo bài học dưới đây. Hy vọng qua bài học này sẽ giúp các em ôn tập thật tốt bài Luyện tập chung

Tóm tắt lý thuyết

Hướng dẫn giải bài tập sách giáo khoa 

Bài 1 SGK trang 15: Chuyển các phân số sau thành phân số thập phân:

\(\frac{{14}}{{70}};\frac{{11}}{{25}};\frac{{75}}{{300}};\frac{{23}}{{500}}\)

Giải

\(\begin{array}{l}
\frac{{14}}{{70}} = \frac{{14:7}}{{70:7}} = \frac{2}{{10}}\\
\frac{{11}}{{25}} = \frac{{11 \times 4}}{{25 \times 4}} = \frac{{44}}{{100}}\\
\frac{{75}}{{300}} = \frac{{75:3}}{{300:3}} = \frac{{25}}{{100}}\\
\frac{{23}}{{500}} = \frac{{23 \times 2}}{{500 \times 2}} = \frac{{46}}{{1000}}
\end{array}\)

Bài 2 SGK trang 15: Chuyển các hỗn số sau thành phân số:

\(8\frac{2}{5};5\frac{3}{4};4\frac{3}{7};2\frac{1}{{10}}\)

Giải

\(8\frac{2}{5} = \frac{{42}}{5};5\frac{3}{4} = \frac{{23}}{4};4\frac{3}{7} = \frac{{31}}{7};2\frac{1}{{10}} = \frac{{21}}{{10}}\)

Bài 3 SGK trang 15: Viết phân số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 1dm = ... m                       b) 1g = ... kg                        c) 1 phút = ... giờ

3dm = ... m                               8g = ... kg                            6 phút = ... giờ

9dm = ... m                               25g = ... kg                          12 phút = ... giờ

Hướng dẫn: 

10m = 1m

1dm = \(\frac{1}{{10}}\) m

3dm = \(\frac{3}{{10}}\) m  

Giải

a) 1dm = \(\frac{1}{{10}}\) m                       b) 1g = \(\frac{1}{{1000}}\) kg                                                             c) 1 phút = \(\frac{1}{{60}}\) giờ

3dm = \(\frac{3}{{10}}\) m                               8g = \(\frac{8}{{1000}}\) kg                                                               6 phút = \(\frac{6}{{60}}\) = \(\frac{1}{{10}}\) giờ

9dm = \(\frac{9}{{10}}\) m                               25g = \(\frac{25}{{1000}}\) = \(\frac{1}{{125}}\) kg                          12 phút = \(\frac{12}{{60}}\) = \(\frac{1}{{5}}\)giờ

Bài 4 SGK trang 15: Viết các số đo độ dài (theo mẫu):

5m 7dm;         2m 3dm;      4m 37cm;      1m 53cm

Mẫu: 5m 7dm = 5m + \(\frac{7}{{10}}\) m = \(5\frac{7}{{10}}\) m

Giải

2m 3dm = 2m + \(\frac{3}{{10}}\) m = \(2\frac{3}{{10}}\) m

4m 37cm = 4m + \(\frac{37}{{100}}\) m = \(4\frac{37}{{100}}\) m

1m 53cm = 1m + \(\frac{53}{{100}}\) m = \(1\frac{53}{{100}}\) m

Bài 5 SGK trang 15: Đo chiều dài của một sợi dây được 3m và 27cm. Hãy viết số đo đọ dài của sợi dây dưới dạng số đo có đơn vị là: xăng-ti-mét; đề-xi-mét; mét

Giải

Chiều dài sợi dây là: 3m và 27cm = 327 cm

Chiều dài sợi dây là: \(32\frac{7}{{10}}\,dm\) 

Chiều dài sợi dây là: \(3\frac{{27}}{{100}}\,m\)

Lời kết

3. Giải bài tập Toán lớp 5 về Luyện tập chung

Bên cạnh đó các em có thể xem phần hướng dẫn Giải bài tập Luyện tập chung sẽ giúp các em nắm được các phương pháp giải bài tập từ vở bài tập Toán lớp 5

4. Hỏi đáp về Luyện tập chung

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp. Cộng đồng Toán HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

Được đề xuất cho bạn