YOMEDIA

Hỏi đáp về Chia đa thức cho đơn thức - Đại số 8

Nếu các em có gặp khó khăn nào về bài Toán 8 Bài 11 Chia đa thức cho đơn thức các em vui lòng đặt câu hỏi để được giải đáp. Các em có thể đặt câu hỏi ở trong phần bài tập SGK, bài tập nâng cao, cộng đồng Toán HOC247 sẽ sớm giải đáp cho các em.

ATNETWORK

Danh sách hỏi đáp (192 câu):

NONE
 • Bo Bo Cách đây 6 năm

  tìm x

  a) 3x3-12x=0

  b) 2x2-x-6=0

  các bạn ơi giúp mik nhanh nhé

  24/12/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 •  
  Nguyễn Sơn Ca Cách đây 6 năm

  rút gọn biểu thức

  ( x + y + z )3 - x3 - y3 - z3

  24/12/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Tra xanh Cách đây 6 năm

  Tìm a,b để: 3x^3+ax^2+bx+9 chia hết cho x^2-9

  24/12/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Trà Giang Cách đây 6 năm

  (9a4b5 - 18a5b6 + 27a6b5) : 9a4b5

  24/12/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Sasu ka Cách đây 6 năm

  lam tinh chia da thuc

  x2 - 4x + 4 cho đa thức x-2

  24/12/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Dương Minh Tuấn Cách đây 6 năm

  làm tính chia
  a) (x^3 + 3x^2 + 3xy^2 + y^3) : (2x + 2y)
  b) [5(a-b)^3 + 2(a-b)^2 ]
  c) 5(x-2y)^3 : (5x - 10y)

  24/12/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Tiểu Ly Cách đây 6 năm

  Tím số có 3 chữ số chia hết cho 7 và tổng các chữ số của nó cũng chia hết cho 7

  Help mekhocroi

  26/09/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nhat nheo Cách đây 6 năm

  chứng minh rằng a4+b4-ab3-a3b\(\ge0\)

  24/12/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Thanh Truc Cách đây 6 năm
  Bài 11.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - trang 12)

  Kết quả của phép tính \(\left(6x^9-2x^6+8x^3\right):2x^3\) là :

  (A) \(3x^3-x^2+4x\)                              (B) \(3x^3-x^2+4\)

  (C) \(3x^6-x^3+4\)                                 (D) \(3x^6-x^3+4x\)

  Hãy chọn kết quả đúng ?

  26/09/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Bi do Cách đây 6 năm
  Bài 47 (Sách bài tập - trang 12)

  Làm tính chia :

  a) \(\left[5\left(a-b\right)^3+2\left(a-b\right)^2\right]:\left(b-a\right)^2\)

  b) \(5\left(x-2y\right)^3:\left(5x-10y\right)\)

  c) \(\left(x^3+8y^3\right):\left(x+2y\right)\)

  26/09/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Minh Cách đây 6 năm
  Bài 46 (Sách bài tập - trang 12)

  Tìm n để mỗi phép chia sau là phép chia hết (n là số tự nhiên) :

  a) \(\left(5x^3-7x^2+x\right):3x^n\)

  b) \(\left(5xy^2+9xy-x^2y^2\right):\left(-xy\right)\)

  c) \(\left(x^3y^3-\dfrac{1}{2}x^2y-x^3y^2\right):\dfrac{1}{3}x^2y^2\)

  26/09/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thanh duy Cách đây 6 năm
  Bài 45 (Sách bài tập - trang 12)

  Làm tính chia :

  a) \(\left(5x^4-3x^3+x^2\right):3x^2\)

  b) \(\left(5xy^2+9xy-x^2y^2\right):\left(-xy\right)\)

  c) \(\left(x^3y^3-\dfrac{1}{2}x^2y^3-x^3y^2\right):\dfrac{1}{3}x^2y^2\)

  26/09/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Lê Vinh Cách đây 6 năm
  Bài 44 (Sách bài tập - trang 12)

  Thực hiện phép tính :

  a) \(\left(7.3^5-3^4+3^6\right):3^4\)

  b) \(\left(16^3-64^2\right):8^3\)

  26/09/2018 |    1 Trả lời

  Theo dõi (0)
  1
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Hong Van Cách đây 6 năm

    Mấy bạn cho mình hỏi cái này với.  Thực hiện phép chia A chia cho B rồi  viết dưới dạng A = B.Q + R  là sao vậy

  05/07/2018 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • Nguyễn Trà Giang Cách đây 6 năm

  Tim đa thức A biết    \(5{x^3}.A = 25{x^6} - 30{x^5} + 10{x^3}\)

  05/07/2018 |    3 Trả lời

  Theo dõi (0)
  3
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • thanh hằng Cách đây 7 năm

  Bài này làm sao vậy m.n, ai biết làm thì chỉ em vs ạ :D

  Tính 

  \((4x^3y^3z^3+10x^2y^2z^2+6xyz):2xy \)

  16/09/2017 |    3 Trả lời

  Theo dõi (0)
  3
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy
 • .......XxX Gamers Cách đây 7 năm

  Xác định hệ số hữu tỉ a và b để đa thức x3+ax+b chia hết x2+x+2

  smiley

  03/08/2017 |    2 Trả lời

  Theo dõi (0)
  2
  0 điểm

  Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

  Gửi câu trả lời Hủy

 

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON