ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 54 trang 87 SGK Toán 8 Tập 2

Giải bài 54 tr 87 sách GK Toán 8 Tập 2

Để đo khoảng cách giữa hai điểm A và B, trong đó B không tới được, người ta tiến hành đo và tính khoảng cách như hình 57:

AB // DF; AD = m; DC = n; DF = a.

a) Em hãy nói rõ về cách đo như thế nào.

b) Tính độ dài x của khoảng cách AB.

Hình 57 bài 54 trang 87 SGK Toán 8 Tập 2

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Câu a:

Cách đo: Chọn thêm hai điểm C và D sao cho A,D,C thẳng hàng AC ⊥ AB.

- Chọn điểm B sao cho C, F, B thằng hàng và DF ⊥ AC.

Câu b:

 ∆CDF ∽ ∆CAB (DF // AB)

⇒  ⇒ AB = 

vẫy x= 

-- Mod Toán 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 54 trang 87 SGK Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1