Bài tập 48 trang 124 SGK Toán 8 Tập 2

Giải bài 48 tr 124 sách GK Toán 8 Tập 2

Tính diện tích toàn phần của:

a) Hình chóp tứ giác đều, biết cạnh đáy a = 5cm, cạnh bên b = 5cm, \(\sqrt{18,75} \approx 4,33\)

b) Hình chóp lục giác đều, biết cạnh đáy a = 6cm, cạnh bên b = 5cm, \(\sqrt{3} \approx 1,73\)

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

Ta có các mặt bên của hình chóp đều là những tam giác đều cạnh 5cm. Đường cao của mỗi mặt bên :

SH = 

=   = √18,75 ≈ 4,33 (cm)

Diện tích xung quanh hình chóp:

Sxq = p.d = .5.4. 4,33 = 43,3 (cm2)

Diện tích đáy hình chóp:

Sđ =  a = 5 = 25(cm2)

Diện tích toàn phần hình chóp:

Stp = Sxq + Sđ = 43,3 + 25 = 68,3 (cm2)

Câu b:

Mặt bên của hình chóp lục giác đều là tam giác cân có cạnh bên 5cm, cạnh đáy 6cm.

Đường cao SH của mặt bên là :

 SH =  =  = √16 = 4 (cm)

Diện tích xung quanh hình chóp:

Sxq = p.d = .6.6 .4 =72 (cm2)

Đáy của hình chóp là lục giác đều. Diện tích lục giác bằng 6 lần diện tích tam giác đều ABO.

Chiều cao của tam giác đều là:

OH =  =  =  √27 ≈ 5,2 (cm)

Diện tích đáy hình chóp:

Sđ = 6..6.5,2 = 93,6 (cm2)

Diện tích toàn phần hình chóp:

Stp = Sxq + Sđ =72 + 93,6  =165,6  (cm2)

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 48 trang 124 SGK Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
 • Nguyễn Thị Lưu

  Bài 65 (Sách bài tập - tập 2 - trang 151)

  Xét các hình sau :

  1) Kim tự tháp Kê - ốp (Thế kỉ 25 trước Công nguyên) là một hình chóp tứ giác đều, cạnh đáy bằng 233m , chiều cao hình chóp 146,5m

  a) Độ dài cạnh bên là bao nhiêu ?

  b) Tính diện tích xung quanh của hình chóp

  c) Tính thể tích hình chóp

  2) Kim tự tháp Lu - vrơ (Louvre) (Xây dựng vào năm 1988)

  Người ta làm mô hình một kim tự tháp ở cổng vào của bảo thàng Lu - vrơ (Pháp). Mô hình có hạng hình chóp đều chiều cao 21m, độ dài cạnh đáy là 34m

  a) Cạnh bên của hình chóp là bao nhiêu ?

  b) Tính thể tích hình chóp ?

  c) Tính tổng diện tích các tấm kính để phù lên hình chóp này (\(S_{xq}\))

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • khanh nguyen

  Bài 64 (Sách bài tập - tập 2 - trang 151)

  Hình 149 là chiếc lều ở một trại hè với các kích thước cho trên hình. ABC là một tam giác vuông cân

  a) Tính thể tích của lều

  b) Số vải bạt cần phải có để dựng lều đó là bao nhiêu ?

  (Không tính các mép gấp, đương viền,.....)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

Được đề xuất cho bạn