Bài tập 46 trang 123 SGK Toán 8 Tập 2

Giải bài 46 tr 123 sách GK Toán 8 Tập 2

S.MNOPQR là một hình chóp lục giác đều (h.60). Bán kính đường tròn ngoại tiếp đáy (đường tròn tâm H, đi qua sáu đỉnh của đáy) HM = 12cm(h.61), chiều cao SH = 35cm. Hãy tính:

a)Diện tích đáy và thể tích của hình chóp (biết √108 ≈ 10,39)

b) Độ dài cạnh bên SM và diện tích toàn phần của hình chóp (biết √1333 ≈ 36,51).

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

Tam giác HMN là tam giác đều.

Đường cao là:

HK =  =  = √108 ≈ 10,39(cm)

Diện tích đáy của hình chóp lục giác đều chính là 6 lần diện tích của tam giác đều HMN. Nên 

 Sđ = 6.. MN.HK = 6.. 12 .10,39 = 374,04(cm2)

Thể tích của hình chóp:

V = . Sđ . SH = . 374,04 . 35 = 4363,8(cm3)

Câu b:

  =  = √1369 = 37 (cm)

Đường cao của mỗi mặt bên là :

h = SK = 

  =  √1333  ≈ 36,51 (cm)

Diện tích xung quanh hình chóp là :

Sxq = . p.d =  .6. MK .SK = .6.12. 36,51 = 1314,36(cm2)

Diện tích toàn phần : Stp = Sxq + Sđ = 1314,36 + 374,04 = 1688,4(cm2)

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 46 trang 123 SGK Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
 • minh vương

  Bài 69 (Sách bài tập - tập 2 - trang 152)

  Tính diện tích toàn phần của các hình chóp đều sau đây :

  a) Hình cho theo các kích thước trên hình 152

  b) Hình chóp tứ giác đều, cạnh đáy 6cm, chiều cao hình chóp 5cm

  c) Hình chóp tứ giác đều, cạnh đáy 20cm, chiều cao hình chóp 7cm

  d) Hình chóp tứ giác đều, cạnh đáy 1m, chiều cao hình chóp 50cm

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phạm Phú Lộc Nữ
  Bài 68 (Sách bài tập - tập 2 - trang 152)

  Hình chóp tứ giác đều có độ dài cạnh bên là 5cm, chiều cao hình chóp là 4cm. Thể tích của hình chóp là :

  (A) \(30cm^3\)                             (B) \(24cm^3\)

  (C) \(22cm^3\)                             (D) \(18cm^3\)

  (E) \(15cm^3\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

Được đề xuất cho bạn