Bài tập 45 trang 123 SGK Toán 8 Tập 2

Giải bài 45 tr 123 sách GK Toán 8 Tập 2

Tính thể tích của mỗi hình chop đều dưới đây (h58, h59)

Hướng dẫn giải chi tiết

Đáy của hình chóp là tam giác đều cạnh bằng 10cm

Đường cao của tam giác đều là:

HD =  =  = √75 ≈ 8,66 (cm)
Diện tích đáy của hình chóp đều là:

S = .BC.h = . 10. 8,66 = 43,3(cm2)

Thể tích hình chóp đều là:

V =. S.  h1 = . 43,3 .12 = 173,2(cm3)

Hình 59:

Đường cao của tam giác đều BDC:

h = 

 = √48 ≈6,93(cm)

Diện tích đáy của hình chóp đều là:

S = .BC.h = .8.6,93 = 27,72(cm2)

Thể tích hình chóp đều là:

V = . S.  h1 = . 27,72. 16,2 =149,69(cm3)

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 45 trang 123 SGK Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
 • Nguyễn Thanh Hà

  Bài 71 (Sách bài tập - tập 2 - trang 154)

  Tính diện tích toàn phần của hình chóp cụt đều cho theo các kích thước trên hình 154.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Dương Quá

  Bài 70 (Sách bài tập - tập 2 - trang 154)

  Tính thể tích và diện tích toàn phần các hình chóp đều dưới đây (theo các kích thước cho trên hình vẽ 153)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

Được đề xuất cho bạn