YOMEDIA

Bài tập 43 trang 122 SGK Toán 8 Tập 2

Giải bài 43 tr 122 sách GK Toán 8 Tập 2

Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của các hình chóp tứ giác đều sau đây.(h.56)

Hình 56 bài 43 trang 122 SGK Toán 8 Tập 2

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Diện tích xung quanh:

Hình a: Sxq = p.d = .20.4.20 = 800(cm2)

Diện tích đáy: Sđ = 20 = 400(cm2)

Diện tích toàn phần của lăng trụ hai là:

Stp = Sxq + Sđ = 800 + 400 = 1200(cm2)

Hình b: Sxq = p.d = .7.4.12 = 168(cm2)

            Sđ = 7 = 49(cm2)

            Stp = Sxq + Sđ = 168 + 49 = 217(cm2)

Hình c: Chiều cao của mặt bên của hình chóp:

            h =  = √225 = 15(cm)

            Sxq = p.d = .16.4.15 = 480(cm2)

            Sđ = 16 = 256(cm2)

            Stp = Sxq + Sđ = 480 + 256 = 736(cm2)

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 43 trang 122 SGK Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT
?>