YOMEDIA

Bài tập 37 trang 129 SGK Toán 8 Tập 1

Giải bài 37 tr 129 sách GK Toán 8 Tập 1

Thực hiện các phép đo cần thiết (chính xác đến từng mm) để tính diện tích hình ABCDE (h.152).

Hình 152 bài 37 trang 129 SGK Toán lớp 8 Tập 1

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Đa giác ABCDE được chia thành tam giác ABC, hai tam giác vuông AHE, DKC và hình vuông HKDE.

Thực hiện phép đo chính xác đến mm ta được:

BG= 19mm, AC = 48mm, AH = 8mm, HK = 18mm

KC = 22mm, EH = 16mm, KD = 23mm

Nên  SABC  .BG. AC =  19.48 = 456 (mm2)

 SAHE   AH. HE =  8.16 = 64 (mm2)

SDKC   KC.KD =  22.23 = 253(mm2)

SHKDE = \(\frac{\left ( HE+KD \right ).HK}{2}\) = \(\frac{\left (16+23 \right ).18}{2}\)= 351 (mm2)

Do đó 

SABCDE = SABC + SAHE + SDKC + SHKDE = 456 + 64 + 253+ 351

Vậy SABCDE = 1124(mm2)

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 37 trang 129 SGK Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
 • zjuhan

  chứng minh

  bởi zjuhan 14/01/2020

  Cho tam giác ABC có M thuộc AB, N thuộc AC. Chứng minh Samc/Sabc = AM/AB
  Theo dõi (0) 0 Trả lời
 • Đặng Thùy Trang

  Qua một điểm M tùy ý đáy lớn AB của hình thang ABCD, kẻ các đường thẳng song song với hai đường chéo AC và BD . Các đường thẳng song song này cắt hai cạnh BC và AD lần lượt tại E và F. Đoạn thẳng EF cắt AC và BD tại I Và J tương ứng. 

  a) CMR: Nếu H là trung điểm của IJ thì H cũng là trung điểm của đoạn EF.

  b) trong trường hớp AB =2CD, hãy chỉ ra vị trí của điểm M trên AB sao cho EJ = JI= IF

  Theo dõi (0) 0 Trả lời

 

YOMEDIA