Bài tập 34 trang 115 SGK Toán 8 Tập 2

Giải bài 34 tr 115 sách GK Toán 8 Tập 2

Tính thể tích của hộp xà phòng và hộp sô – cô – la trên hình 53, biết:

a) Diện tích đáy hộp xà phòng là 28cm2

b) Diện tích tam giác ABC ở hình 114b là 12cm2

Hình 53 bài 34 trang 115 SGK Toán 8 Tập 2

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a:

Thể tích hộp xà phòng là:

V = S.h = 28.8 = 224 (cm3)

Câu b:

Thể tích của hộp sô – cô – la là :

V = S. h = 12.9 = 108 (cm3)

-- Mod Toán 8 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 34 trang 115 SGK Toán 8 Tập 2 HAY thì click chia sẻ