ON
ADMICRO
VIDEO

Bài tập 13 trang 7 SBT Toán 8 Tập 1

Bài tập 13 trang 7 SBT Toán 8 Tập 1

Biết số tự nhiên a chia cho 5 dư 4. Chứng minh rằng a2 chia cho 5 dư 1.

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Số tự nhiên a chia cho 5 dư 4, ta có: a = 5k + 4 (k ∈N)

Ta có: a2 = (5k + 4)2

      = 25k2 + 40k + 16

      = 25k2 + 40k + 15 + 1

      = 5(5k2 + 8k +3) +1

Ta có: 5(5k2 + 8k + 3) ⋮ 5

Vậy a2 = (5k + 4)2 chia cho 5 dư 1.

-- Mod Toán 8 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 13 trang 7 SBT Toán 8 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT

 

AMBIENT
1=>1