Bài tập 9 trang 12 SGK Toán 7

Giải bài 9 tr 12 sách GK Toán lớp 7

Thời gian giải một bài toán (tính theo phút) của 35 học sinh được ghi trong bảng 14:

a) Dấu hiệu ở đây là gì? Số các giá trị là bao nhiêu?

b) Lập bảng "tần số" và rút ra một số nhận x 

Hướng dẫn giải chi tiết

a) - Dấu hiệu ở đây là "Thời gian giải một bài toán" của mỗi học sinh

- Số các giá trị là 35

b) Lập bảng tần số:

Giá trị (x) 3 4 5 6 7 8 9 10  
Tần số (n) 1 3 3 4 5 11 3 5 N = 35

Nhận xét: Thời gian giải bài toán của học sinh đa số mất từ 7 - 10 phút (chiếm tỉ lệ \(\frac{{24}}{{35}} = 68,5\% \) số học sinh), chủ yếu là hết 8 phút (11 học sinh).

Đặc biệt có 4 học sinh lớp này học giỏi môn Toán, các em giải một bài toán chỉ trong thời gian dưới 5 phút. 

-- Mod Toán 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9 trang 12 SGK Toán 7 HAY thì click chia sẻ 
 • hi hi

  Trong cuộc tìm hiểu về số tuổi nghề của 100 công nhân ở một công ty có bảng sau

  Số tuổi nghề (x) Tần số(n)

  4

  5

  ...

  8

  25

  30

  ...

  15

  Trung bình=5,5
  N=100

  Do sơ ý người thống kê đó xoá mất một phần bản hãy tìm cách khôi phục lại bảng đó

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Dell dell
  Bài 2.3 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 8)

  Theo dõi thời gian chạy 100m trong 10 lần của một vận động viên, huấn luyện viên đã ghi lại trong bảng sau (đơn vị là giây)

     11     11,2   11,3   11,2  11,5 11,2 11,3 11,2 11,1 12

   

  a) Dấu hiệu ở đây là gì ?

  b) Lập bảng "tần số"

  c) Nêu nhận xét về tốc độ chạy của vận động viên ?

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Ngoc Nga
  Bài 2.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 7)

  Cho dãy giá trị của một dấu hiệu như dưới đây :

          5  5  3  7  8  8  5  5  6  6  6  5  7  6  5  6  7  4  5  6

  a) Tần số của giá trị 5 là :

  (A) 6                    (B) 20                         (C) 7                       (D) 5

  Hãy chọn phương án đúng

  b) Lập bảng "tần số" của dấu hiệu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thanh Thảo
  Bài 5 (Sách bài tập - tập 2 - trang 6)

  Theo dõi số bạn nghỉ học ở từng buổi trong một tháng, bạn lớp trưởng ghi lại như sau :

  a) Có bao nhiêu buổi học trong tháng đó ?

  b) Dấu hiệu ở đây là gì ?

  c) Lập bảng "tần số", nhận xét ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phan Thị Trinh

  Tần xuất là gì ??

  Theo dõi (0) 1 Trả lời