YOMEDIA

Bài tập 9 trang 10 SGK Toán 7 Tập 1

Giải bài 9 tr 10 sách GK Toán lớp 7 Tập 1

Tìm x, biết: 

a)  \(x+\frac{1}{3} = \frac{3}{4}\).

b)  \(x-\frac{2}{5} = \frac{5}{7}\).

c) \(-x - \frac{2}{3}\).

d) \(\frac{4}{7} - x = \frac{1}{3}\).

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 9

Câu a:

x  +    => x = .

Câu b:

 x -  => x = .        

Câu c:

-x -  =  => .

Câu d:

  => .

-- Mod Toán 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 9 trang 10 SGK Toán 7 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA