Bài tập 8 trang 12 SGK Toán 7

Giải bài 8 tr 12 sách GK Toán lớp 7

Một xạ thủ thi bắn súng. Số điểm đạt được sau mỗi lần bắn được ghi lại ở bảng 13:

a) Dấu hiệu ở đây là gì? Xạ thủ đã bắn bao nhiêu phát?

b) Lập bảng "tần số" và rút ra nhận xét

Hướng dẫn giải chi tiết

a) - Dấu hiệu ở đây là: "Số điểm đạt được" của mỗi lần bắn.

- Xạ thủ bắn 30 phát

b) Lập bảng tần số:

Giá trị (x)

7 8 9 10  
Tần số (n) 3 9 10 8 N = 30

Nhận xét: Số điểm đạt được sau mỗi lần bắn của xạ thủ là cao, đa số là điểm 8, 9, 10, riêng điểm 9 và 10 chiếm \(\frac{{18}}{{30}} = 60\% \) trong số 30 lần bắn

Đây là một xạ thủ giỏi

-- Mod Toán 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 12 SGK Toán 7 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 8 trang 12 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

 • Câu 1:

  Kết quả môn nhảy cao (tính bằng cm) của học sinh lớp 7A được ghi lại trong bảng sau

  90 90 105 95 100 105 110 115 100 105 95 105 100 100 110 105 105 100 95 95 100 100 100 100 105 115 100 100 120 90

  Có bao nhiêu học sinh tham gia kiểm tra?

   

  • A. 30
  • B. 34
  • C. 40
  • D. 28

Được đề xuất cho bạn