Bài tập 8 trang 12 SGK Toán 7

Giải bài 8 tr 12 sách GK Toán lớp 7

Một xạ thủ thi bắn súng. Số điểm đạt được sau mỗi lần bắn được ghi lại ở bảng 13:

a) Dấu hiệu ở đây là gì? Xạ thủ đã bắn bao nhiêu phát?

b) Lập bảng "tần số" và rút ra nhận xét

Hướng dẫn giải chi tiết

a) - Dấu hiệu ở đây là: "Số điểm đạt được" của mỗi lần bắn.

- Xạ thủ bắn 30 phát

b) Lập bảng tần số:

Giá trị (x)

7 8 9 10  
Tần số (n) 3 9 10 8 N = 30

Nhận xét: Số điểm đạt được sau mỗi lần bắn của xạ thủ là cao, đa số là điểm 8, 9, 10, riêng điểm 9 và 10 chiếm \(\frac{{18}}{{30}} = 60\% \) trong số 30 lần bắn

Đây là một xạ thủ giỏi

-- Mod Toán 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 8 trang 12 SGK Toán 7 HAY thì click chia sẻ 

Để luyện tập thêm dạng bài tương tự như Bài tập 8 trang 12 trong SGK các em làm thêm câu hỏi trắc nghiệm sau để cũng cố kỹ năng làm dạng bài.

 • Câu 1:

  Kết quả môn nhảy cao (tính bằng cm) của học sinh lớp 7A được ghi lại trong bảng sau

  90 90 105 95 100 105 110 115 100 105 95 105 100 100 110 105 105 100 95 95 100 100 100 100 105 115 100 100 120 90

  Có bao nhiêu học sinh tham gia kiểm tra?

   

  • A. 30
  • B. 34
  • C. 40
  • D. 28
 • truc lam

  Tìm x :

  1, (x-7)x+1 - (x-7)x+11 = 0

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Dell dell
  Bài 2.3 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 8)

  Theo dõi thời gian chạy 100m trong 10 lần của một vận động viên, huấn luyện viên đã ghi lại trong bảng sau (đơn vị là giây)

     11     11,2   11,3   11,2  11,5 11,2 11,3 11,2 11,1 12

   

  a) Dấu hiệu ở đây là gì ?

  b) Lập bảng "tần số"

  c) Nêu nhận xét về tốc độ chạy của vận động viên ?

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Ngoc Nga
  Bài 2.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 7)

  Cho dãy giá trị của một dấu hiệu như dưới đây :

          5  5  3  7  8  8  5  5  6  6  6  5  7  6  5  6  7  4  5  6

  a) Tần số của giá trị 5 là :

  (A) 6                    (B) 20                         (C) 7                       (D) 5

  Hãy chọn phương án đúng

  b) Lập bảng "tần số" của dấu hiệu

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thanh Thảo
  Bài 5 (Sách bài tập - tập 2 - trang 6)

  Theo dõi số bạn nghỉ học ở từng buổi trong một tháng, bạn lớp trưởng ghi lại như sau :

  a) Có bao nhiêu buổi học trong tháng đó ?

  b) Dấu hiệu ở đây là gì ?

  c) Lập bảng "tần số", nhận xét ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

Được đề xuất cho bạn