ADMICRO

Bài tập 5 trang 11 SGK Toán 7

Giải bài 5 tr 11 sách GK Toán lớp 7

Trò chơi toán học: Thống kê ngày, tháng, năm sinh của các bạn trong lớp và những bạn có cùng tháng sinh thì xếp thành một nhóm. Điền kết quả thu được theo mẫu ở bảng 10:

Tháng  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
Tần số (n)                         N = 

Bảng 10

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Học sinh tự điều tra và thống kê

-- Mod Toán 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 11 SGK Toán 7 HAY thì click chia sẻ 

 

NONE