YOMEDIA

Bài tập 37 trang 94 SGK Toán 7 Tập 1

Giải bài 37 tr 94 sách GK Toán lớp 7 Tập 1

Cho hình 24 (a // b). Hãy nêu tên các cặp góc bằng nhau của hai tam giác CAB và CDE.

Hình 24 bài 37 trang 94 SGK Toán 7 Tập 1 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

 (so le trong);

 (so le trong);

 (đối đỉnh).

-- Mod Toán 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 37 trang 94 SGK Toán 7 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
 • Lê Gia Bảo

  Bài 29 (Sách bài tập - tập 1 - trang 108)

  Vẽ hai đường thẳng a, b sao cho a //b . Vẽ đường thẳng c cắt a tại điểm A. Hỏi c có cắt b hay không ?

  a) Hãy vẽ hình, quan sát và trả lời câu hỏi trên

  b) Hãy suy nghĩ rằng : Nếu a // b và c cắt a thì c cắt b

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoàng My
  Bài 28 (Sách bài tập - tập 1 - trang 108)

  Hãy điền vào chỗ trống (.....) trong các phát biểu sau :

  a) Qua điểm A ở ngoài đường thẳng a, có không quá một đường thẳng song song với .............

  b) Qua điểm A ở ngoài đường thẳng a, có nhiều nhất một đường thẳng song song với .............

  c) Qua điểm A ở ngoài đường thẳng a, chỉ có một đường thẳng song song với ..........

  d) Nếu qua điểm A ở ngoài đường thẳng a, có hai đường thẳng song song với a thì ........

  e) Cho điểm A ở ngoài đường thẳng a. Đường thửng đi qua A và song song với a thì ...........

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thuy linh
  Bài 27 (Sách bài tập - tập 1 - trang 108)

  Vẽ đường thẳng a và điểm A không thuộc a. Vẽ đường thẳng b đi qua A và song song với a. Vẽ được mấy đường thẳng b như thế ?

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Nguyễn Minh Hải

  Cho tam giác ABC . Gọi E , D lần lượt là trung điểm của AB , AC . Trên tia đối của tia DB lấy điểm M sao cho DM = DB . Trên tia đối của tia EC lấy điểm N sao cho EN = EC . C/m :

  A) AM // BC

  B) M , A , N thẳng hàng

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Bảo Khánh

  Bạn nào giải thích dùm mình với.

  Từ 1 điểm A nằm ngoài đường thẳng d, ta vẽ 101 đường thẳng phân biệt. Chứng minh rằng có ít nhất 100 đường thẳng cắt d.

  Theo dõi (1) 2 Trả lời

 

YOMEDIA