Bài tập 37 trang 94 SGK Toán 7 Tập 1

Giải bài 37 tr 94 sách GK Toán lớp 7 Tập 1

Cho hình 24 (a // b). Hãy nêu tên các cặp góc bằng nhau của hai tam giác CAB và CDE.

Hình 24 bài 37 trang 94 SGK Toán 7 Tập 1 

Hướng dẫn giải chi tiết

 (so le trong);

 (so le trong);

 (đối đỉnh).

-- Mod Toán 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 37 trang 94 SGK Toán 7 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
 • Hoàng My
  Bài 28 (Sách bài tập - tập 1 - trang 108)

  Hãy điền vào chỗ trống (.....) trong các phát biểu sau :

  a) Qua điểm A ở ngoài đường thẳng a, có không quá một đường thẳng song song với .............

  b) Qua điểm A ở ngoài đường thẳng a, có nhiều nhất một đường thẳng song song với .............

  c) Qua điểm A ở ngoài đường thẳng a, chỉ có một đường thẳng song song với ..........

  d) Nếu qua điểm A ở ngoài đường thẳng a, có hai đường thẳng song song với a thì ........

  e) Cho điểm A ở ngoài đường thẳng a. Đường thửng đi qua A và song song với a thì ...........

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thuy linh
  Bài 27 (Sách bài tập - tập 1 - trang 108)

  Vẽ đường thẳng a và điểm A không thuộc a. Vẽ đường thẳng b đi qua A và song song với a. Vẽ được mấy đường thẳng b như thế ?

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Mai Bảo Khánh

  Bạn nào giải thích dùm mình với.

  Từ 1 điểm A nằm ngoài đường thẳng d, ta vẽ 101 đường thẳng phân biệt. Chứng minh rằng có ít nhất 100 đường thẳng cắt d.

  Theo dõi (1) 2 Trả lời