Bài tập 19 trang 22 SGK Toán 7

Giải bài 19 tr 22 sách GK Toán lớp 7

Số cân nặng (tính bằng kilôgam) của 120 em của một trường mẫu giáo ở thành phố A được ghi lại trong bảng 27:

Hãy tính số trung bình cộng (có thể sử dụng máy tính bỏ túi)

Hướng dẫn giải chi tiết

\(\overline X \approx 18,7\,\,(kg)\)

-- Mod Toán 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 19 trang 22 SGK Toán 7 HAY thì click chia sẻ 
 • Nguyễn Trọng Nhân
  Bài 4.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 11)

  Mật độ dân số của một tỉnh, thành phố ở nước ta năm 2008 được cho trong bảng sau :

  Mật độ dân số của một địa phương được tính bằng cách : Lấy tổng số dân trung bình của một địa phương đó (tại một thời điểm nhất định) chia cho diện tích của chính địa phương ấy (người / \(km^2\))

  a) Dấu hiệu ở đây là gì ?

  b) Nhận xét chung về mật độ dân số ở hai vùng

  c) Tính mật độ dân số của từng vùng và so sánh

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lan Ha
  Bài 4.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 2 - trang 11)

  Tổng số áo sơ - mi mà một cửa hàng bán trong một ngày được thống kê lại trong bảng sau :

  Cỡ áo         37        38        39        40         41
  Số áo bán được         4        7        10         3          1

  a) Số áo bán được là bao nhiêu ?

  b) Mốt của dấu hiệu là :

  (A) 41                      (B) 10                        (C) 39                      (D) 25

  Hãy chọn phương án đúng ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Hoàng Mai
  Bài 13 (Sách bài tập - tập 2 - trang 10)

  Hai xạ thủ A và B cùng bắn 20 phát đạn, kết quả được ghi lại dưới đây :

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Quynh Nhu
  Bài 12 (Sách bài tập - tập 2 - trang 10)

  Theo dõi nhiệt độ trung bình hàng năm của hai thành phố A và B từ năm 1956 đến năm 1957 (đo theo độ C) người ta lập được bảng như sau :

  Hãy so sánh nhiệt độ trung bình hàng năm giữa hai thành phố ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Truc Ly
  Bài 11 (Sách bài tập - tập 2 - trang 10)

   

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • An Trần Nguyệt Ánh

  Chứng minh rằng : Nếu nhân các giá trị của dấu hiệu vs 1 hằng số thì số trung bình cộng của dấu hiệu cũng đc nhân lên với hằng số đó 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời