YOMEDIA

Bài tập 16 trang 20 SGK Toán 7

Giải bài 16 tr 20 sách GK Toán lớp 7

Quan sát bảng "tần số" (bảng 24) và cho biết có nên dùng số trung bình cộng làm "đại diện" cho dấu hiệu không? Vì sao 

Giá trị (x) 2 3 4 90 100  
Tần số (n) 3 2 2 2 1 N = 10

Bảng 24

 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Với bảng "Tần số" đã cho, ta thấy không nên dùng số trung bình cộng làm "đại diện" cho dấu hiệu vì các giá trị của dấu hiệu có khoảng cách chênh lệch khá lớn đối với nhau nên số trung bình cộng không thể đại diện cho các giá trị của dấu hiệu đó.

-- Mod Toán 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 16 trang 20 SGK Toán 7 HAY thì click chia sẻ 
AMBIENT
?>