RANDOM

Bài tập 12 trang 14 SGK Toán 7

Giải bài 12 tr 14 sách GK Toán lớp 7

Nhiệt độ trung bình hàng tháng trong một năm của một địa phương được ghi lại trong bảng 16 (đo bằng độ C):

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Nhiệt độ trung bình 18 20 28 30 31 32 31 28 25 18 18 17

Bảng 16

a) Hãy lập bảng "tần số"

b) Hãy biểu diễn bằng biểu đồ đoạn thẳng

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

a) Lập bảng "tần số":

Giá trị (x) 17 18 20 25 28 30 31 32  
Tần số (n) 1 3 1 1 2 1 2 1 N = 12

 

b) Biểu diễn bằng biều đồ đoạn thẳng (hình bên). 

-- Mod Toán 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 12 trang 14 SGK Toán 7 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

RANDOM