YOMEDIA

Bài tập 11 trang 14 SGK Toán 7

Giải bài 11 tr 14 sách GK Toán lớp 7

Từ bảng "tần số " lập được ở bài tập 6, hãy dựng biểu đồ đoạn thẳng.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Từ bài tập 6 ta ghi lại bảng "tần số" như sau:

Số con (x) 0 1 2 3 4  
Tần số (n) 2 4 17 5 2 N = 30

Ta có biểu đồ như sau:

 

-- Mod Toán 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 11 trang 14 SGK Toán 7 HAY thì click chia sẻ 
  • Nguyên Mỹ Nhung
    Một giáo viên dạy thể dục theo dõi quãng đường chạy của 10 học sinh (tính theo mét). Và tính được trung bình mỗi học sinh chạy được 30 mét. Do có thêm một học sinh đăng kí chạy sau, nên khi học sinh này chạy xong giáo viên tính lại thì trung bình mỗi học sinh chạy được 32 mét. Tính quãng đường học sinh đăng kí sau đã chạy ?
    Theo dõi (1) 0 Trả lời

 

YOMEDIA