Bài tập 1 trang 7 SGK Toán 7 Tập 2

Giải bài 1 tr 7 sách GK Toán lớp 7 Tập 2

Tính tổng của các  đơn thức:

\(\frac{3}{4}xy{z^2};\,\,\frac{1}{2}xy{z^2};\,\,\, - \frac{1}{4}xy{z^2}\)

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có:

\(\frac{3}{4}xy{z^2} + \frac{1}{2}xy{z^2} + \left( {\, - \frac{1}{4}xy{z^2}} \right) = \left( {\frac{3}{4} + \frac{1}{2} - \frac{1}{4}} \right)xy{z^2} = \left( {\frac{{3 + 2 - 1}}{4}} \right)xy{z^2} = xy{z^2}\)

-- Mod Toán 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 7 SGK Toán 7 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
 • het roi
  Bài 21 (Sách bài tập - tập 2 - trang 22)

  Tính tổng : 

  a) \(x^2+5x^2+\left(-3x^2\right)\)

  b) \(5xy^2+\dfrac{1}{2}xy^2+\dfrac{1}{4}xy^2+\left(-\dfrac{1}{2}\right)xy^2\)

  c) \(3x^2y^2z^2+x^2y^2z^2\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoàng My
  Bài 20 (Sách bài tập - tập 2 - trang 22)

  Các cặp đơn thức sau có đồng dạng hay không ? 

  a) \(\dfrac{2}{3}x^2y\) và \(-\dfrac{2}{3}x^2y\)

  b) \(2xy\) và \(\dfrac{3}{4}xy\)

  c) \(5x\) và \(5x^2\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

Được đề xuất cho bạn