Bài tập 1 trang 7 SGK Toán 7 Tập 2

Giải bài 1 tr 7 sách GK Toán lớp 7 Tập 2

Tính tổng của các  đơn thức:

\(\frac{3}{4}xy{z^2};\,\,\frac{1}{2}xy{z^2};\,\,\, - \frac{1}{4}xy{z^2}\)

Hướng dẫn giải chi tiết

Ta có:

\(\frac{3}{4}xy{z^2} + \frac{1}{2}xy{z^2} + \left( {\, - \frac{1}{4}xy{z^2}} \right) = \left( {\frac{3}{4} + \frac{1}{2} - \frac{1}{4}} \right)xy{z^2} = \left( {\frac{{3 + 2 - 1}}{4}} \right)xy{z^2} = xy{z^2}\)

-- Mod Toán 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 7 SGK Toán 7 Tập 2 HAY thì click chia sẻ 
 • Phạm Khánh Linh
  Bài 23 (Sách bài tập - tập 2 - trang 22)

  Điền đơn thức thích hợp vào chỗ trống :

  a) \(.....+5xy=-3xy\)

  b) \(........+.........-x^2z=5x^2z\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Hoa
  Bài 22 (Sách bài tập - tập 2 - trang 22)

  Tính :

  a) \(xyz-5xyz\)

  b) \(x^2-\dfrac{1}{2}x^2-2x^2\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • het roi
  Bài 21 (Sách bài tập - tập 2 - trang 22)

  Tính tổng : 

  a) \(x^2+5x^2+\left(-3x^2\right)\)

  b) \(5xy^2+\dfrac{1}{2}xy^2+\dfrac{1}{4}xy^2+\left(-\dfrac{1}{2}\right)xy^2\)

  c) \(3x^2y^2z^2+x^2y^2z^2\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

Được đề xuất cho bạn