Bài tập 85 trang 92 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 85 tr 92 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Tính:

a) (-25) . 8;         b) 18 . (-15);          c) (-1500) . (-100);       d) (-13)2.

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a: -200;

Câu b: -270;

Câu c: 150 000;

Câu d: 169.

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 85 trang 92 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
 • con cai
  Bài 11.5 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 88)

  Tìm năm giá trị của \(x\in\mathbb{Z}\) sao cho :

  a) \(1983\left(x-7\right)>0\)

  b) \(\left(-2010\right)\left(x+3\right)>0\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • An Nhiên
  Bài 11.4 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 88)

  Tính \(\left(36-16\right).\left(-5\right)+6.\left(-14-6\right)\) ta được :

  (A) -220                     (B) -20                       (C) 20                            (D) 220

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Vũ Hải Yến
  Bài 133* - Luyện tập (Sách bài tập - tập 1 - trang 87)

  Một người đi dọc theo một con đường (h.26) với vận tốc v km/h.

  Nếu ta quy ước chiều từ trái sang phải là chiều dương thì vận tốc và quãng đường đi từ trái sang phải được biểu thị bằng số dương còn vận tốc và quãng đường đi từ phải sang trái được biểu thị bằng số âm. Hiện tại người đó đang ở điểm O. Ta cũng quy ước rằng thời điểm hiện tại được biểu thị bằng số 0, thời điểm trước đó biểu thị bằng số âm và thời điểm sau đó được biểu thị bằng số dương. Chẳng hạn nếu t = - 2 có nghĩa là trước đó 2 giờ (hay 2 giờ nữa người đó mới đến được địa điểm O). Hãy xác định vị trị của người đó so với địa điểm O với từng điều kiện sau :

  a) \(v=4;t=2\)

  b) \(v=4;t=-2\)

  c) \(v=-4;t=2\)

  d) \(v=-4;t=-2\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

Được đề xuất cho bạn