Bài tập 85 trang 92 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 85 tr 92 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Tính:

a) (-25) . 8;         b) 18 . (-15);          c) (-1500) . (-100);       d) (-13)2.

Hướng dẫn giải chi tiết

Câu a: -200;

Câu b: -270;

Câu c: 150 000;

Câu d: 169.

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 85 trang 92 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
 • Nguyen Ngoc
  Bài 11.3 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 87)

  Cho \(x\in\mathbb{Z},x\ne0\). So sánh \(x.x\) với \(0?\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Ngoc Nga
  Bài 11.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 87)

  So sánh :

  a) \(\left(-14\right)\left(-10\right)\) với \(7.20\)

  b) \(\left(-81\right)\left(-8\right)\) với \(10.24\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hồng Tiến
  Bài 11.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 87)

  Tính giá trị của biểu thức, với \(x=-4,y=-3\)

  a) \(\left(-15\right)x+\left(-7\right)y\)

  b) \(\left(315-427\right)x+\left(46-89\right)y\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Phương Khanh
  Bài 127 (Sách bài tập - tập 1 - trang 86)

  Dự đoán giá trị của số nguyên \(y\) trong các đẳng thức sau rồi kiểm tra lại xem có đúng không ?

  a) \(\left(15-22\right).y=49\)

  b) \(\left(3+6-10\right).y=200\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hoàng duy
  Bài 126 (Sách bài tập - tập 1 - trang 86)

  Những số nào trong các số \(-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4\) là giá trị của các số nguyên \(x\) thỏa mãn đẳng thức : \(x.\left(4+x\right)=-3\) ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hoa Hong
  Bài 125 (Sách bài tập - tập 1 - trang 86)

  Điền số thích hợp vào các ô trống trong hình 25.

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh Trí
  Bài 124 (Sách bài tập - tập 1 - trang 86)

  Giá trị của biểu thức \(\left(x-4\right).\left(x+5\right)\) khi \(x=-3\) là số nào trong bốn đáp số A, B, C, D dưới đây :

  (A) 14                 (B) 8                      (C) -8                               (D) -14

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Tiểu Ly
  Bài 123 (Sách bài tập - tập 1 - trang 86)

  So sánh :

  a) \(\left(-9\right).\left(-8\right)\) với \(0\)

  b) \(\left(-12\right).4\) với \(\left(-2\right).\left(-3\right)\)

  c) \(\left(+20\right).\left(+8\right)\) với \(\left(-19\right).\left(-9\right)\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Huong Duong
  Bài 122 (Sách bài tập - tập 1 - trang 86)

  Trong trò chơi bắn bi vào các hình tròn vẽ trên mặt đất (h.24) :

  Bạn Long đã bắn được : 2 viên điểm 5, 2 viên điểm 0 và 1 viên điểm -1.

  Bạn Minh đã bắn được : 1 viên điểm 10, 2 viên điểm 5, 1 viên điểm - 1 và 2 viên điểm -10.

  Hỏi bạn nào được điểm cao hơn ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời