Bài tập 83 trang 91 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 83 tr 91 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Giá trị của biểu thức (x – 2) . (x + 4) khi x = -1 là số nào trong bốn đáp số A, B, C, D dưới đây:

A. 9;               B. -9;           C. 5;               D. -5.

Hướng dẫn giải chi tiết

Thay giá trị của x trong biểu thức bởi -1 rồi tính giá trị cảu biểu thức.

ĐS: B.

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 83 trang 91 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
 • thanh hằng
  Bài 129 - Luyện tập (Sách bài tập - tập 1 - trang 87)

  Điền vào ô trống trong bảng :

        a        -12       17          2  
        b          6        -9        -10
       a.b       -51      27      -42       10

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thủy
  Bài 128 - Luyện tập (Sách bài tập - tập 1 - trang 87)

  Tính :

  a) \(\left(-16\right).12\)

  b) \(22.\left(-5\right)\)

  c) \(\left(-2500\right).\left(-100\right)\)

  d) \(\left(-11\right)^2\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyen Ngoc
  Bài 11.3 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 87)

  Cho \(x\in\mathbb{Z},x\ne0\). So sánh \(x.x\) với \(0?\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

Được đề xuất cho bạn