Bài tập 83 trang 91 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 83 tr 91 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Giá trị của biểu thức (x – 2) . (x + 4) khi x = -1 là số nào trong bốn đáp số A, B, C, D dưới đây:

A. 9;               B. -9;           C. 5;               D. -5.

Hướng dẫn giải chi tiết

Thay giá trị của x trong biểu thức bởi -1 rồi tính giá trị cảu biểu thức.

ĐS: B.

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 83 trang 91 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ