YOMEDIA

Bài tập 82 trang 91 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 82 tr 91 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

So sánh:

a) (-7) . (-5) với 0;                      b) (-17) . 5 với (-5) . (-2);

c) (+19) . (+6) với (-17) . (-10).

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Thực hiện các phép tính rồi so sánh hai kết quả.

Câu a:

(-7) . (-5) > 0                

Câu b:

(-17) . 5 < (-5) . (-2);

Câu c:

(+19) . (+6) < (-17) . (-10).

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 82 trang 91 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA