Bài tập 82 trang 91 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 82 tr 91 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

So sánh:

a) (-7) . (-5) với 0;                      b) (-17) . 5 với (-5) . (-2);

c) (+19) . (+6) với (-17) . (-10).

Hướng dẫn giải chi tiết

Thực hiện các phép tính rồi so sánh hai kết quả.

Câu a:

(-7) . (-5) > 0                

Câu b:

(-17) . 5 < (-5) . (-2);

Câu c:

(+19) . (+6) < (-17) . (-10).

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 82 trang 91 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 
 • Ngoc Nga
  Bài 11.2 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 87)

  So sánh :

  a) \(\left(-14\right)\left(-10\right)\) với \(7.20\)

  b) \(\left(-81\right)\left(-8\right)\) với \(10.24\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Hồng Tiến
  Bài 11.1 - Bài tập bổ sung (Sách bài tập - tập 1 - trang 87)

  Tính giá trị của biểu thức, với \(x=-4,y=-3\)

  a) \(\left(-15\right)x+\left(-7\right)y\)

  b) \(\left(315-427\right)x+\left(46-89\right)y\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Trần Phương Khanh
  Bài 127 (Sách bài tập - tập 1 - trang 86)

  Dự đoán giá trị của số nguyên \(y\) trong các đẳng thức sau rồi kiểm tra lại xem có đúng không ?

  a) \(\left(15-22\right).y=49\)

  b) \(\left(3+6-10\right).y=200\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

Được đề xuất cho bạn