YOMEDIA

Bài tập 79 trang 32 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 79 tr 32 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Điền vào chỗ trống của bài toán sau sao cho để giải bài toán đó,ta phải tính giá trị của biểu thức nêu trong bài 78.

An mua hai bút bi giá ... đồng một chiếc, mua ba quyển vở giá ... đồng một quyển, mua một quyển sách và một gói phong bì. Biết số tiền mua ba quyển sách bằng số tiền mua hai quyển vở, tổng số tiền phải trả là 12 000 đồng. Tính giá một gói phong bì.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 79

An mua hai bút bi giá 1500 đồng một chiếc, mua ba quyển vở giá 1800 dồng một quyển, mua một quyển sách và một gói phong bì. Biết số tiền mua ba quyển sách bằng số tiền mua hai quyển vở, tổng số tiền phải trả là 12 000 đồng. Tính giá một gói phong bì.

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 79 trang 32 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA