YOMEDIA

Bài tập 76 trang 31 SGK Toán 6 Tập 1

Giải bài 76 tr 31 sách GK Toán lớp 6 Tập 1

Đố: Trang đố Nga dùng bốn chữ số 2 cùng với dấu ngoặc (nếu cần) viết dãy tính có kết quả lần lượt bằng 0, 1, 2, 3, 4.

Em hãy giúp Nga làm điều đó.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 76

\(2 . 2 - 2 . 2 = 0\) hoặc \(2^2 – 2^2 = 0 \) hoặc \((2 + 2) – 2 . 2 = 0\)

hoặc  \((2 – 2) + (2 – 2) = 0\), ….;

\(2 . 2 : (2 . 2) = 1\) hoặc \( 2^2 : 2^2 = 1 \) hoặc  \(2^2 : (2 + 2) = 1\) hoặc  \((2 + 2) : (2 . 2) = 1\), .....;

\(2 : 2 + 2 : 2 = 2\);

\(2^2 – (2 : 2) = 3\);

\(2 + 2 + 2 – 2 = 4\).

-- Mod Toán 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 76 trang 31 SGK Toán 6 Tập 1 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA